Wszystko, co musicie wiedzieć o zimie w Krakowie!

Tej zimy 244 jednostki sprzętowe będą do dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, które koordynuje działania w ramach akcji ZIMA. To o 20 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

12 października w siedzibie MPO Kraków odbyło się posiedzenie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. zimy, w którym wzięli udział: wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz przedstawiciele wszystkich służb i spółek miejskich biorących udział w walce z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, utrudniającymi poruszanie się po mieście. Od 15 października służby miejskie przechodzą w stan pełnej gotowości.

Utrzymaniem zimowym objęto w Krakowie:

 • drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km (w tym krajowe 44 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),
 • drogi gminne – 867 km,
 • drogi wewnętrzne – 173 km,
 • chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 948 tys. m2,
 • drogi rowerowe – 124 km,
 • tereny wewnątrz-osiedlowe – 788 tys. m2,
 • strefa płatnego parkowania – 209 tys. m2.

 Do dyspozycji jest:

 • 66 solarek,
 • 39 ciągników z rozrzutnikiem do utrzymania chodników,
 • 41 zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich,
 • 9 zespołów do wywozu śniegu,
 • 58 jednostek do zimowego utrzymania ulic,
 • 22 zespoły do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych,
 • 9 zespołów do utrzymania miejsc postojowych.

Każdy z pojazdów biorących udział w akcji ZIMA jest wyposażony w GPS, a miejski monitoring zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic. Podczas akcji na bieżąco kontrolowane będą temperatury ulic, gruntu pod nimi i powietrza nad nimi, a prognozy pogody dostarczane są przez różne ośrodki.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

Jednostki zaangażowane w akcję ZIMA to:

 • MPO – Koordynacja całej akcji, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe dyżury dyspozytorów
 • MPWiK – Utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
 • MPEC – Utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
 • MPK – Zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej, oczyszczanie miejskich dworców autobusowych ze śniegu i lodu
 • ZIKiT – Utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych (w tym 340 zwrotnic), usuwanie awarii
 • Straż Miejska – Utrzymanie porządku i kontrola, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
 • ZZM – Utrzymanie zimowe parków i terenów zielonych, reagowanie na warunki zimowe i mogącą wystąpić okiść.

Telefony kontaktowe dla mieszkańców:

MPO – całodobowy numer telefon i adres mailowy:

MPWiK – całodobowe numery telefonów:

 • 12 424 23 03
 • 800 130 060

MPK – całodobowe numery telefonów:

 • 19 150
 • 12 254 13 00

MPEC – całodobowe numery telefonu:

 • 993
 • 12 644 18 72

Straż Miejska – telefony alarmowe:

 • 986
 • 12 411 00 45

ZIKiT – całodobowy telefon:

 • 12 616 75 55

ZZM – telefon kontaktowy

 • 12 341 85 16

(ip)

fot. MPO

Najnowsze

Co w Krakowie