„Rada„Rada„Rada
„Rada„Rada„Rada

Myśliwi zastrzelą mniej ptaków chronionych. Skrócony sezon polowań pod Krakowem

Musisz przeczytać

Rehabilitacja po Covidowa
Rehabilitacja po Covidowa

Nie 15 sierpnia, a od 15 września myśliwi będą mogli rozpocząć polowania na kilka gatunków ptaków łownych. Skrócenie sezonu polowań obejmie trzy obszary Natura 2000 niedaleko Krakowa. I sprawi, że myśliwi zastrzelą mniej ptaków objętych ochroną.

Na najbliższej sesji sejmiku radni zdecydują o skróceniu okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną. Do tej pory myśliwi mogli strzelać do tych ptaków od 15 sierpnia, po uchwale sejmiku początek sezonu polowań na te ptaki zostanie wyznaczony na 15 września i potrwa do 21 grudnia każdego roku.

Nowe regulacje obejmą trzy obszary Natura 2000 niedaleko Krakowa: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach. Te obszary stanowią ostoję różnorodnej i licznej grupy gatunków ptaków wodno-błotnych, lęgowych oraz migrujących. Stwierdzono na ich terenie lęgi co najmniej 29 gatunków ptaków z załącznika do unijnej Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”.

Skrócenie okresu polowań ma sprawić, że myśliwi zastrzelą mniej chronionych ptaków. „Do przyczyn spadku liczebności gatunków łownych, obok utraty siedlisk lęgowych, drapieżnictwa i zmian klimatycznych, należą również polowania. Oprócz wpływu polegającego na zabijaniu ptaków, polowanie powoduje ich płoszenie, rozbijanie stad rodzinnych i migracyjnych, wymuszanie częstszego przemieszczania się osobników żerujących na zbiornikach wodnych w czasie migracji, co powoduje straty energetyczne i może przyczynić się do zwiększenia śmiertelności. Istotnym problemem w kontekście ochrony gatunków ptaków wodnych jest okres wykonywania polowań, pokrywający się z trwającym sezonem lęgowym licznej grupy gatunków” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały małopolskiego sejmiku.

Liczebność lęgowych populacji czernicy i głowienki w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat spadła o ok. 75%. Głowienka z uwagi na silny spadek liczebności została już uznana za gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Wyniki monitoringu ptaków stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000, gdzie zostanie skrócony okres polowań, wskazują na spadek populacji gatunków ptaków wodnych. Np. dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy w porównaniu z danymi z inwentaryzacji z 2007 r., wyniki monitoringu z 2017 roku wykazały spadek populacji lęgowych gatunków: krakwy – o ok. 32%, czernicy – o ok. 63%, głowienki – o ok. 38%, cyranki – o ok. 60%, natomiast lęgi hełmiatki i podgorzałki nie zostały stwierdzone w obszarze.

(GS)

Harder
Harderfit
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca