Na AGH powstaje inteligentny asystent głosowy. Ma pomóc lekarzom

W ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFOSTRATEG, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz firma Proassist stworzą inteligentnego asystenta głosowego dla lekarzy i personelu medycznego. Konsorcjum otrzymało na ten cel grant w wysokości 9 milionów złotych.

Projekt zakłada stworzenie asystenta głosowego, rozpoznającego naturalną mowę użytkownika i wykonującego powierzone zadania, który będzie wsparciem dla lekarzy i personelu medycznego w codziennej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz będzie mógł wydawać polecenia głosowe. Komendy wydawane przez medyków będą ułatwiały m.in. wystawienie e-skierowań, e-recept czy zwolnień lekarskich. Nadrzędnym celem projektu jest optymalizacja czasu pracy lekarzy oraz zmniejszenie pracy dokumentacyjnej medyków związanej z obsługą pacjentów. Takie rozwiązanie przełoży się na zwiększenie uwagi specjalisty w trakcie wizyty wyłącznie na pacjencie oraz skrócenie czasu trwania samej wizyty i konsultacji.  

Projekt asystenta głosowego dla lekarzy, realizowany przez Proassist i zespół naukowców z AGH, zakłada w pierwszym etapie gromadzenie materiału głosowego. W tym celu lekarze będą nagrywali swój głos podczas wizyt i konsultacji z pacjentami. Zebrane dane posłużą do zbudowania bazy danych i doskonalenia asystenta głosowego. Realne dane z wizyt lekarskich są kluczowym elementem projektu, umożliwiającym dostosowanie asystenta głosowego do konkretnych potrzeb i preferencji lekarzy. Wiedza i doświadczenie zgromadzone przez lata pracy zawodowej medyków będą stanowić cenny wkład w rozwój rozwiązania.

Za realizację projektu ze strony AGH odpowiada prof. Konrad Kowalczyk
z Instytutu Elektroniki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) pełniący w projekcie funkcję kierownika B+R, który wyjaśnia: – Naszym celem jest ułatwienie i usprawnienie pracy lekarza poprzez konwersję wypowiedzi lekarza na tekst, a następnie automatyczne wyodrębnienie pożądanych informacji i odpowiednie uzupełnienie formularzy elektronicznej dokumentacji medycznej. Pracujemy nad opracowaniem asystenta głosowego dostosowanego do zastosowań medycznych, który będzie składał się z modułów sztucznej inteligencji odpowiedzialnych za automatyczne rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego.

Zespół prof. Konrada Kowalczyka składa się z około 10 osób: adiunktów, asystentów, doktorantów i studentów związanych z Zespołem Przetwarzania Sygnałów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, który od wielu lat specjalizuje się
w przetwarzaniu i analizie mowy. W początkowej fazie projektu, zespół będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie systemu umożliwiającego zamianę mowy na tekst wraz z analizą semantyczną wypowiedzi, a w dalszych etapach projektu za stworzenie generycznego systemu głosowego zawierającego moduły automatycznego rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego obsługujące zdefiniowane scenariusze użycia. Liderami prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będą doświadczeni adiunkci Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH: dr inż. Stanisław Kacprzak i dr inż. Marcin Witkowski.

Krakowska firma technologiczna Proassist w partnerstwie z naukowcami z AGH na realizację zadania ma trzy lata. Łączna wartość projektu to 11 mln zł.

 

Najnowsze

Co w Krakowie