Na co mogą liczyć właściciele zalanych i zniszczonych domów

Podczas nawałnic, które w ubiegłym tygodniu przeszły nad Krakowem, wiatr uszkodził dachy, deszcz zalewał piwnice… Urząd Miasta wyjaśnia, na jaką pomoc od gminy mogą liczyć ci, których domy zostały uszkodzone. Trzeba w tej sprawie zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przede wszystkim pierwsza pomoc, jaką otrzymują właściciele, to doraźne zabezpieczenie budynku. Jeśli dochodzi do katastrofy takiej jak np.: zerwanie dachu w wyniku nawałnicy, na miejscu zdarzenia pojawiają się straż pożarna, policja, straż miejska i nadzór budowlany, który wydaje zalecenia dla administratora budynku.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w wyniku których mieszkańcy Krakowa ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii MOPS, których adresy można znaleźć na stronie internetowej mops.krakow.pl.

Podstawą do udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracowników MOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania poszkodowanej osoby lub rodziny na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat. Pomoc przyznawana jest niezależnie od posiadanego dochodu. Rozliczenie otrzymanej pomocy następuje na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków przez osoby, którym decyzją administracyjną zostanie przyznana pomoc finansowa.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych form pomocy można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania filii MOPS lub dzwoniąc do punktu informacyjnego MOPS tel. 12 616 54 08.

(red, krakowa.pl)

Najnowsze

Co w Krakowie