Na Kazimierzu i Stradomiu ma powstać park kulturowy. Dziś startują konsultacje

Od dziś do 19 listopada Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje społeczne w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem”.

Planowany park kulturowy to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.

– Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Obszary tych dwóch historycznych dzielnic znajdują się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa – piszą urzędnicy. 

Kazimierz, usytuowany na południe od średniowiecznego miasta Krakowa, został założony przez króla Kazimierza Wielkiego aktem z 1335 r. Jego układ przestrzenny, z charakterystyczną, prostopadłą siatką ulic, w znacznej części zachował się do dziś. Na jego terenie znajdowało się również żydowskie getto, którego początki datowane są na koniec XV w. Aż do II wojny światowej był to znaczący ośrodek żydowskiej kultury i nauki. Fortyfikacje Kazimierza, uformowane w XIV w., wtopiły się w późniejszą zabudowę, a powstałe pomiędzy Kazimierzem a Krakowem przedmieście Stradom, było łącznikiem pomiędzy dwoma miastami.

Kazimierz i Stradom to także historia miejsca i spuścizna związana z procesami społecznymi oraz mieszaniem się wielu kultur, w tym z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kultury żydowskiej.

– Biorąc pod uwagę te czynniki oraz procesy globalizacyjne, zagrażające krajobrazowi kulturowemu Kazimierza i Stradomia, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do objęcia tego obszaru uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – informuję urzędnicy.

W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane:

 • otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15 (hala E), w terminach: 29 października oraz 5 i 9 listopada, w godz. 17.00–19.00
 • debata z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online, 19 listopada o godz. 18.00
 • telefoniczne dyżury ekspertów (nr tel. 511 749 464), w terminach:
  • 3 listopada, w godz. 14.00–16.00
  • 10 listopada, w godz. 9.00–11.00
  • 17 listopada, w godz. 17.00–19.00
 • spacer badawczy w pierwszej połowie listopada
 • możliwość zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny od 25 października do 14 listopada na stronach:
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie