Na trasie linii tramwajowej do Górki Narodowej wytną 3,5 tys. drzew. I tyle samo posadzą

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Ekrany akustyczne, zielone torowiska, specjalne rozwiązania ułatwiające bytowanie zwierzętom, tzw. pływające szyny w rejonie obszarów chronionych. To niektóre z rozwiązań, które mają zapewniać „ekologiczność” nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Na nowej trasie zostanie posadzone 3,5 tys. drzew.

Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej rozpoczęła się 8 lipca. Na razie prowadzone są prace konieczne przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Budowane są objazdy, prowadzone są prace rozbiórkowe i archeologiczne, przekładane są podziemne sieci uzbrojenia terenu. Usuwana jest też roślinność, która koliduje z planowanym przebiegiem torowiska.

Najpierw wytną, potem posadzą

Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, trzeba wyciąć 3477 drzew liściastych oraz iglastych. – Wycinkę ograniczono do niezbędnego minimum: usuwana jest jedynie zieleń kolidująca z układem drogowym i tramwajowym, parkingami P&R, a także z sieciami podziemnymi. Prace prowadzone są pod nadzorem ornitologicznym – zapewniają urzędnicy magistratu. I podkreślają, że w zamian nasadzona zostanie taka sama liczba drzew.

Zdecydowana większość roślin pojawi się w rejonie nowej linii tramwajowej i układu drogowego. Aż 2680 drzew zostanie nasadzonych w granicach inwestycji. Pozostałe pojawią się na działkach wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą to gatunki rodzime o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 14–16 cm.

„Ekologiczna” linia tramwajowa

– W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostanie zastosowanych szereg proekologicznych rozwiązań. Ponad 60 procent torowiska będzie zielona. W ramach zadania zostaną także ustawione ekrany akustyczne, żeby zminimalizować uciążliwości związane z trasą tramwaju i drogami, które powstaną w ramach inwestycji – zwracają uwagę urzędnicy.

Z myślą o bytujących w obszarze inwestycji zwierzętach, na obiektach mostowym na rzekach Sudół i Białucha zostaną zastosowane tzw. suche półki, które umożliwią migrację szczególnie płazom. Podobne rozwiązanie powstanie w rejonie rzeczki Bibiczanka. W rejonie, gdzie inwestycja przecina użytek ekologiczny Dolina Prądnika, zaprojektowano „ciche torowisko”, znane też jako „pływająca szyna”. – Takie rozwiązanie, wraz z masami antywibracyjnymi, ma za zadanie maksymalne wytłumienie hałasu i drgań – ze względu na wymagające przyrodniczo otoczenie – tłumaczą przedstawiciele miasta.

Za kilka tygodni duże zmiany

Jak informuje wykonawca inwestycji, za kilka tygodni rozpocznie się kolejna faza inwestycji. Będzie się to wiązać ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie ul. Opolskiej i w kilku innych miejscach na północ od tej ulicy. Prowadzone będą też wyburzenia nieruchomości mieszkalnych i usługowych, kolidujących z inwestycją. Warto zaznaczyć, że chodzi jedynie o 4 budynki.

A za 26 miesięcy…

Linia tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała ponad 5 km długości. Pozwoli na wygodny przejazd z północnych obrzeży do centrum miasta w niewiele ponad 20 minut. Powstaną 23 perony tramwajowe. Do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie łącznie 447 miejsc postojowych działających w systemie P&R.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” sp. z o.o.

Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł. Wykonawca będzie miał 26 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, na łączną kwotę ok. 151 mln zł.

(red)

Zobacz także