Nadal będą dopłaty do ogrzewania dla tych, którzy zrezygnowali z węgla, bo radna wymusiła pieniądze na ten cel

Krakowianie, którzy zrezygnowali z pieców węglowych, a mają kłopoty z płaceniem rachunków za ogrzewanie z nowego źródła, będą mogli liczyć na dopłaty z budżetu miasta. Rada Miasta dziś ustali zasady przyznawania dofinansowania, bo radna Alicja Szczepańska przy uchwalaniu budżetu miasta na rok 2023 wymusiła znalezienie pieniędzy na ten cel. Z tej pomocy skorzysta ok. tysiąca rodzin.

Rada Miasta Krakowa ustanowi dziś „Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych”. Dopłaty dla rezygnujących z pieców węglowych przyznawane były od 2014 roku, ale przy projektowaniu budżetu na ten rok nie przewidziano już pieniędzy na ten cel. Radna Alicja Szczepańska zgłosiła poprawkę, by 2,5 mln złotych zarezerwować na kontynuacje programu osłonowego. Prezydent przyjął sugestię radnej jako autopoprawkę i ostatecznie w budżecie 2023 rok wpisano dalsze finansowanie dopłat do ogrzewania. To o 660 tys. złotych więcej niż w ubiegłym roku. – Pieniądze – 2,5 mln złotych – zarezerwowane są także na 2024 rok – podkreśla Alicja Szczepańska. Zarezerwowano je w planie finansowym miasta na najbliższe lata. Urzędnicy przewidują, że w roku 2025 i 2026 będzie to już 3 mln złotych rocznie.

Program osłonowy dla rezygnujących z pieców węglowych wprowadzono po to, by na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne zdecydowali się także ci, których nie będzie stać na opłacanie wyższych rachunków. Stawki dopłat ustalono na podstawie zmian wysokości poszczególnych cen paliw od 2015 r. Jak wyliczyli urzędnicy, dla ogrzewania gazowego wzrost cen nastąpił na poziomie 37,08%, dla ogrzewania energią elektryczną 32,65%, dla oleju opałowego 116,22%, a dla ogrzewania MPEC 36,67%.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie