Nadal palimy śmieciami! Kontrole i mandaty

Strażnicy Miejscy przeprowadzili w marcu 492 kontrole spalania odpadów w piecach. Ujawnili 81 nieprawidłowości, nałożyli 45 mandatów karnych na kwotę 5 350 złotych, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 34 osoby, pobrali i przekazali do analizy chemicznej 3 próbki popiołu.

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 125 strażników. Podstawowy zespół kontrolny tworzą strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych – czyli 27 osób.

Kontrole palenisk w nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6.00 do 22.00, a na terenach, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów, osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, wzywana jest policja.

Prośby o interwencje należy kierować na numer alarmowy 986.

(ip)

fot. SMMK

Zobacz także