Najmłodszy uniwersytet w Krakowie rozpoczął nowy rok akademicki

W piątek 6 października na Uniwersytecie Ignatianum  odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego.  1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie przekształciła się w Uniwersytet Ignatianum. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk Więcej pisaliśmy o tym tutaj. W uroczystości wziął udział kard. Stanisław Dziwisz.

 

– Nowy Uniwersytet wyrósł z wielowiekowej tradycji apostolatu intelektualnego Towarzystwa Jezusowego, a bezpośrednio – w ostatnich dziewięćdziesięciu latach – z działalności Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, przekształconego następnie w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną, która potem przyjęła nazwę Akademii Ignatianum w Krakowie – wymienił kardynał i dodał, że nowy, katolicki uniwersytet w Polsce jest radością dla wielu osób i środowisk. Jest również ”cząstką dalekosiężnych pragnień św. Jana Pawła II”, któremu leżała na sercu sprawa obecności Kościoła w polskim i krakowskim środowisku nauki i kultury.

– Tą dzisiejszą, szczególnie uroczystą inauguracją roku akademickiego 2023/2024 w murach naszej uczelni rozpoczynamy 92. już rok działalności dydaktycznej i badawczej naszej Alma Mater, erygowanej w roku 1932 przez władze zakonne Towarzystwa Jezusowego, czyli Zakonu Jezuitów, jako Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Zarazem rozpoczynamy jej pierwszy rok pracy jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie – mówił podczas piątkowej inauguracji rektor uczelni dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK. – Inaugurujemy kolejny rok naszej działalności jako z jednej strony aktualnie najmłodszy uniwersytet na akademickiej mapie Krakowa, a z drugiej – jako uczelnia, która ze swoją ponad 90-letnią historią należy do grona sześciu najstarszych w Krakowie – dodawał.

Kraków z nowym uniwersytetem. Jezuicka Akademia Ignatianum zyskała status uniwersytetu

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie