Najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe, na które czeka Kraków

Zbiorniki retencyjne Malinówka I i Malinówka II, pogłębienie Drwini Długiej i likwidacja trzech podpiętrzeń, a także przepompownia na osiedlu Kabel – to zdaniem magistratu kluczowe inwestycje, które zabezpieczą miasto przed podtopieniami.

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od lat planuje wybudować zbiorniki przeciwpowodziowe, które zabezpieczą mieszkańców Starego Bieżanowa i os. Złocień przed podtopieniami” – poinformował magistrat w komunikacie dzień po ogromnej ulewie, która podtopiła Kraków.

Urząd Miasta Krakowa przypomina, że od 2018 roku za porządkowanie rzek i cieków wodnych odpowiada rządowy podmiot Wody Polskie. Wcześniej to zadanie należało do gmin i urzędów marszałkowskich.

Istniejący zbiornik retencyjny na Serafie powstał w 2015 r. Zrealizowało go województwo małopolskie na działce należącej go Gminy Miejskiej Kraków za kwotę 14 mln zł. Inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie w wysokości 11 mln zł.

Wody Polskie zapowiedziały przystąpienie do prac nad realizacją kolejnych zbiorników retencyjnych w tym rejonie Krakowa jeszcze w tym roku. Zgodnie z zapewnieniami podmiotu do 2023 roku mają powstać jeszcze dwa kolejne zbiorniki: Malinówka III i Serafa II.

Zbiorniki retencyjne są konieczne do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej Starego Bieżanowa i os. Złocień, które szczególnie ucierpiały w czasie ostatnich intensywnych ulew, kolejny raz w ciągu kilku lat.

Dziś rano wspólnie z dyrektor Wód Polskich Małgorzatą Sikorą sprawdzaliśmy sytuację na rzece Serafa w Krakowie…

Posted by Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski on Friday, August 6, 2021

Przepływ rzeki Drwiny Długiej

Trudna sytuacja jest również na ul. Udzieli na granicy Prokocimia i Bieżanowa, gdzie podtopione są posesje okolicznych domów. Po raz kolejny po ulewnych opadach deszczu woda z rzeki Drwinki nie mogła przedostać się przez częściowo wyremontowany przez kolej przepust do odpływu.

„Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy miasta, które odbyło się pod koniec lipca, ustalono, że w pierwszej kolejności PKP PLK oczyści przepust kolejowy. Z kolei Wody Polskie zidentyfikują podmioty, które niezgodnie z prawem podłączyły się do rzeki. W przypadku stwierdzenia nielegalnego wpięcia, zidentyfikowane wyloty mają zostać zablokowane” – czytamy w komunikacie miasta.

Wody Polskie zapowiedziały wykonanie w przyszłości modelowania hydraulicznego przepływu wód w korycie rzeki Drwiny Długiej oraz Drwinki.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Drwina Długa będzie wymagała pogłębienia i likwidacji trzech podpiętrzeń (most drogowy Brzegi, most pod S7 oraz próg na przekroczeniu cieku gazociągiem wysokoprężnym). Jednak dopiero po wykonaniu symulacji przepływu wody i wzajemnego oddziaływania aż czterech rzek: Wisły, Serafy, Drwiny Długiej i Drwinki, będzie możliwe zaproponowanie docelowego rozwiązania inwestycyjnego.

Przepompownia na os. Kabel

Woda podtopiła również posesje na os. Kabel. To tu ma powstać przepompownia oraz zbiornik retencyjny. Na jej realizację zarezerwowano w budżecie miasta 10,4 mln zł.

Jednostka miejska Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zakończyła prace związane z modelowaniem zlewni. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami terenu, na którym ma powstać inwestycja przeciwpowodziowa. Ich zakończenie to główny determinant rozpoczęcia dalszych prac (budowy przepustu, podziemnego zbiornika o pojemności ponad 4 tys. m3).

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie