Należy ci się dodatek na ogrzewanie w Krakowie? Sprawdź!

Mieszkańcy Krakowa, którzy ogrzewają swoje gospodarstwa gazem skroplonym LPG oraz olejem opałowym mogą już składać wnioski o dopłaty.

Dopłata obowiązuje zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Aby otrzymać jednorazową pomoc należy złożyć stosowny wniosek do Krakowskiego Centrum Świadczeń.

 
„Warto zaznaczyć, że dodatek nie przysługuje osobom, które ogrzewają swoje mieszkania gazem sieciowym (rachunki za użytkowanie przesyła gazownia) lub gazem LPG z tzw. butli gazowej. Dodatek nie przysługuje również w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). W tym przypadku administracja rządowa przewiduje inne formy wsparcia” – czytamy w komunikacie.
 

Wsparcie na wniosek mieszkańca Krakowa przysługuje niezależnie od dochodów. Dodatkiem zostaje objęte gospodarstwo domowe, nie zaś każdy z właścicieli danej nieruchomości.

W przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kwota wsparcia to 500 złotych, natomiast, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy będzie to 2000 złotych.

„Warunkiem otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie kotła gazowego albo olejowego jako głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Chociaż ustawa przewiduje dopłaty do innych źródeł ciepła takich jak pelet drzewny, czy inny rodzaj biomasy, a także drewna kawałkowego, to w Krakowie z uwagi na obowiązującą od 2019 roku uchwałę antysmogową takie wnioski będą rozpatrywane negatywnie” – informuje magistrat.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie