Naukowcy i politycy w walce ze smogiem!

 

Eksperci z dziedziny ochrony środowiska, politycy i naukowcy – wszyscy spotkali się na I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem, by rozmawiać o walce z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, w Polsce i na Świecie. – To platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami Małopolski – mówi Izabella Majewska, rzecznik Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

O zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i przede wszystkim pyłem zawieszonym PM10 na terenie Małopolski, wiadomo nie od dziś. Problem z roku na rok narasta negatywnie wpływając na jakość życia i zdrowie mieszkańców naszego regionu. Władze samorządowe i wojewódzkie przekonują, że robią co mogą by walczyć ze smogiem, ale wciąż, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, Polska od lat oddycha najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej.

Głównym winowajcą są paleniska węglowe, których w Krakowie jest nadal około 24 tys. Ich likwidacja nie przebiega

Uczestnicy forum dyskutowali nad sposobami poprawy jakości powietrza
Uczestnicy forum dyskutowali nad sposobami poprawy jakości powietrza

jednak w tempie, który wpływałby realnie na poprawę jakości powietrza. Pomóc mogłoby zastąpienie paliwa używanego do ogrzewania naszych domów. Jedną z alternatyw jest błękitny węgiel o którym w ramach I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem, mówił dr inż. Aleksander Sobolewski. Zwrócił on uwagę, że węgiel wciąż jest najpopularniejszym paliwem, gdyż jest tani. Trzeba więc skupić się nie tylko na eliminowaniu szkodliwego węgla, ale również na rozbudowywaniu świadomości mieszkańców i zachęcać ich do modernizacji swoich kotłów węglowych i wykorzystywania do ogrzewania domów paliw o wysokiej jakości i tym samym większej czystości spalin. Jednym z przykładów był węgiel błękitny, który zapewnia aż sześciokrotnie niższe całkowite zanieczyszczenie organiczne wynikające ze spalania węgla.

By było lepiej

W ramach I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem, prezentowano również perspektywy poprawy jakości powietrza w aglomeracji Krakowa. Prof. dr hab. inż. Marian Mazur zwrócił uwagę osób biorących udział w konferencji na to, że konieczne jest wykonanie opartej na nowoczesnych metodach badawczych rzetelnej analizy przyczyn złej jakości powietrza w Krakowie. Do tej pory bowiem działania naprawcze prowadzone pod Wawelem nie przyniosły rezultatu. Tymczasem – zdaniem profesora Mazura, należy dążyć do opracowania i zastosowania programu głębokiego ograniczenia emisji pyłu z przemysłu, komunikacji oraz innych źródeł.

Niezwykle ważnym elementem walki ze smogiem jest również miejska zieleń, co podkreślali uczestnicy forum. Piotr Kempf – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podkreślał, że istotne dla oczyszczenia powietrza w Krakowie jest odpowiednie planowanie i zarządzanie terenami zielonymi, które przy wzięciu pod uwagę położenia stolicy Małopolski mają ogromny wpływ na walkę z zanieczyszczeniami. Kempf podkreślił, że powołanie ZZM rozpoczęło proces inwentaryzacji, dokumentacji, optymalizacji planowania i odpowiedniego zarządzania zielenią na terenie miasta, co w najbliższych latach powinno przełożyć się na poprawę jakości powietrza.

Z ręką na pulsie

Wicemarszałek Wojciech Kozak podczas I Forum Green Smart City
Wicemarszałek Wojciech Kozak podczas I Forum Green Smart City

Uczestnicy forum mogli wysłuchać również wystąpienia wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka, który podsumował dotychczasowe efekty walki ze smogiem i zwrócił uwagę na konieczność bieżącego planowania kierunków działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. – W przypadku stwierdzenia, iż wskazane działania nie są wystarczające, zaplanowane zostaną nowe kierunki uwzględniające aktualne instrumenty prawne – przekonywał wicemarszałek Kozak. Przypomniał on również o uchwale antysmogowej, która została przyjęta przed radnych na początku roku. Zakłada ona wprowadzenie od 1 września 2019 roku, całkowitego zakazu palenia węglem na terenie Krakowa. Warto przypomnieć jednak, że uchwała została w ostatnich dniach zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jej wprowadzenie ponownie stanęło pod znakiem zapytania.

W ramach I Forum Green Smart City wysłuchać można było kilkunastu wystąpień osób ze świata nauki, polityki oraz ochrony środowiska, którzy wspólnie przyznawali, że jedynym skutecznym sposobem na walkę ze smogiem jest połączenie i zsynchronizowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale także całej Polski.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie