NFOŚ cofa dotacje. Chcą nas wytruć!

Kraków i Małopolska znowu cofają się w walce ze smogiem, bo instytucje, które powinny wspierać nasz region w dążeniu do oczyszczenia powietrza, przykręcają kurek z pieniędzmi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zdecydował o cofnięciu 20 mln złotych dotacji na projekt „Life” oraz zwolnił specjalistów odpowiedzialnych za programy „Kawka”, „Ryś” i „Prosument”. Teraz okazało się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska postanowił zmniejszyć dotację dla małopolskich gmin na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Kraków jest pierwszym miastem, które dało wyraźny znak do walki z problemem smogu. W opinii wielu ekspertów wciąż jednak jest wiele do zrobienia, a najwięcej zależy nie od samego Krakowa, ale jego najbliższych sąsiadów. Do fatalnego stanu jakości powietrza w stolicy Małopolski przyczyniają się bowiem również okoliczne gminy, które w większości opierają się na systemie pieców węglowych.

Pomóc miały dotacje przyznawane przez WFOŚ, które miały zrefundować połowę kosztów likwidacji palenisk. Miały, bo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska poinformował o zmniejszeniu dotacji z 50 do 30 proc. WFOŚ tłumaczy, że powodem jest ogromna liczba wniosków, która napłynęła od mieszkańców i która przekracza możliwości budżetowe zarezerwowane na ten rok. Dodatkowo fundusz musi wygospodarować pieniądze na wsparcie programu „Life”, który początkowo miał być finansowany przez centralny fundusz, który zdecydował o cofnięciu dotacji.

Wszystko wskazuje na to, że Warszawa wyszła z założenia iż Kraków ma zbyt wielu mieszkańców i cofnięciem dotacji uda się rozwiązać problem mieszkaniowy, bezrobocie oraz zbyt mało miejsc w krakowskich przedszkolach, jak? Mieszkańców wytruje smog.

(pt)

Najnowsze

Co w Krakowie