NFOŚiGW zmienia zasady gry!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będzie finansował walki ze smogiem w obecnej formie i rezygnuje z programów m.in. wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania. Potwierdziły się więc niepokojące informacje dot. programów Kawka, Ryś i Prosument, o czym pisaliśmy tutaj.

Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach – Kawka, Ryś i Prosument – a także zbytnią pracochłonnością ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów[…] Zarząd NFOŚiGW nie wyraził zgody na udostępnienie środków finansowych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…”

Decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oznacza, że wojewódzkie fundusze nie otrzymają dotacji w wysokości ponad 120 mln złotych, które chciały przeznaczyć na walkę z niską emisją spalin. Decyzja ta dotyczy wszystkich wniosków złożonych w III naborze programu KAWKA.

O sprawie finansowania programów zrobiło się głośno już na początku roku. Wówczas jednak prezes NFOŚiGW zapewniał, że programy będą kontynuowane, choć nie znajdą się na liście priorytetu „3.1 Poprawa jakości powietrza”. Kazimierz Kujda zaznaczył jednocześnie, że chce by ciężar obsługi programu wzięły na siebie WFOŚiGW, które lepiej znają zapotrzebowanie ich regionu i mogą sprawniej decydować o przeznaczeniu pieniędzy i samej walce z zanieczyszczeniami.

Czas goni

– W Krakowie od 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem. Jeśli mieliśmy zdążyć z wymianą pieców do tego czasu, to ostatnią potrzebną rzeczą, jest majstrowanie przy Kawce i Rysiu, które do tej pory działały bez zarzutów – przekonuje jedna z pracownic WFOŚiGW w Krakowie.

Z danych Krakowskiego Alarmu Smogowego wynika, że tempo prac nad poprawą jakości powietrza nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce idzie zbyt wolno. Cele założone na lata 2013-2015 udało się osiągnąć tylko w dwóch miejscowościach: Miechowie, gdzie wykonano 130 proc. planu oraz w Suchej Beskidzkiej, która osiągnęła 109 proc. wyznaczonego celu. Na szarym końcu zestawienia są małe miejscowości, takie jak: Myślenice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka Zdrój, Pcim, Zielonki czy Spytkowice, które zrealizowały 0 proc. wyznaczonego celu, a których powietrze dociera również do Krakowa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia jednak, że nie przerwie walki ze smogiem. Fundusz podjął bowiem decyzję o stworzeniu nowego, jednolitego i elastycznego mechanizmu wsparcia. „Planowany instrument dofinansowywania przedsięwzięć na poziomie lokalnym będzie się wpisywał w potrzeby i oczekiwania regionów, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW” – czytamy w oświadczeniu NFOŚiGW, co to konkretnie oznacza? Nie wiadomo.

(tt)

Najnowsze

Co w Krakowie