Nie będzie przejazdu przez ul. Św. Jacka. Będzie tam plac aktywnego wypoczynku

Niewielki fragment ulicy Św. Jacka (99 metrów) zostanie wyłączony z ruchu. Wszystko po to, by w końcu miasto wybudowało plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku, który mieszkańcy wybrali w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2019 roku.

Gotowy jest już projekt uchwały pozbawiającej krótki, 99-metrowy odcinek ulicy Św. Jacka kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączającej go z użytkowania. Prezydent przekazał ten projekt Radzie Miasta, a ta zajmie się nim na powakacyjnej sesji – decyzję musi podjąć najpóźniej we wrześniu, by wskazany odcinek ulicy Św. Jacka przestał być drogą publiczną 1 stycznia 2022 roku.

Formalnie wniosek w tej sprawie złożył Zarząd Zieleni Miejskiej. Ta jednostka ma realizować projekt wybrany przez mieszkańców dzielnicy VIII Dębniki w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2019 roku. Chodzi o plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku. Inicjatywa jego budowy powstała przy okazji walki o użytek ekologiczny na Zakrzówku i zablokowanie planów inwestycyjnych dewelopera. Miasto planowało nawet oddać swoje działki deweloperowi, ale po protestach wycofało się z tego pomysłu. Mieszkańcy osiedla na Zakrzówku (ulice Ceglarska i Św. Jacka) – by zapewnić utrzymanie tego terenu w zasobach gminy w przyszłości – zaproponowali zagospodarowanie go na cele rekreacyjne. Zgłosili projekt do Budżetu Obywatelskiego, a w głosowaniu zdobył on tyle głosów, że znalazł się wśród zwycięskich zadań. Przedzielenie ulicy Św. Jacka blisko 100-metrowym pasem, włączonym w plac aktywnego wypoczynku, miało też zablokować ewentualny przejazd z nowych bloków, które deweloper chciał postawić na działkach ciągnących się wzdłuż ulicy Św. Jacka.

Wyłączny fragment ulicy Św. Jacka (załącznik do projektu uchwały RMK)

Obecnie ulicą Św. Jacka odbywa się wzmożony ruch rowerowy – z powodu zamknięcia ulicy Wyłom, która jest przebudowywana w ramach budowy kąpieliska na Zakrzówku. Przejazd samochodem w obu kierunkach jest teoretycznie niemożliwy.

(GEG)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie