Nie chcą kolejnych bloków na Ruczaju. Chcą zachowania terenów zielonych

Tylko do 28 lipca można zgłaszać uwagi do projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Kobierzyńskiej. Mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się zabudowie kolejnych terenów, organizują w poniedziałek, 27 lipca stacjonarny punkt składania uwag do tego planu. I apelują, by były to uwagi dotyczące zachowania terenów zielonych.

Mieszkańcy zrzeszeni w „Akcji ratunkowej dla Krakowa” nie chcą, by plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic ulicy Kobierzyńskiej został uchwalony w formie zaproponowanej przez planistów i urzędników. „Teren ma zostać zabudowany w 95%. Propozycja jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczna ze zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną zabudową miasta oraz oficjalnymi dokumentami. Pod zabudowę przeznacza się tereny cenne przyrodniczo, z niekorzystnymi warunkami do zabudowy – co według oficjalnych miejskich dokumentów może prowadzić do podtopień. W innych dokumentach teren został uznany za cenny przyrodniczo” – twierdzą przedstawiciele „Akcji ratunkowej dla Krakowa”.

Aby zrealizować swój cel na stronie http://www.zielonakobierzynska.pl już dawno umieścili gotowy szablon ze szczegółowymi uwagami do propozycji planu. Wszystkie z nich mają na celu zachowanie maksymalnie dużej powierzchni terenów zielonych. Według inicjatorów akcji proponują też „zdecydowanie bardziej zrównoważony rozwój tej części Krakowa”.

Fot. zielonakobierzynska

A w najbliższy poniedziałek, 27 lipca od godziny 15:30 do 20:00 uruchomią stacjonarny punkt składania uwag do propozycji planu miejscowego dla rejonu „Kobierzyńska”. Punkt zlokalizowany będzie przy ul. Obozowej (odcinek od ul. Zdunów). Adres do nawigacji: Zdunów 22C.

Termin składania uwag do planu dla okolic Kobierzyńskiej upływa we wtorek 28 lipca.

GS

Plan zagospodarowania „Piaski Wielkie” – zieleń czy gęstsza zabudowa

Najnowsze

Co w Krakowie