Nie chciał pracować w Polsce, więc wróci na Białoruś

Komendant PSG w Krakowie-Balicach wydał decyzję o powrocie obywatelowi Białorusi. Cudzoziemiec został przekazany ze Szwecji do Polski w ramach porozumienia Dublin III.

W 2021 r. cudzoziemcowi wydana została polska wiza krajowa z prawem do pracy. Niestety mężczyzna nigdy do Polski na jej podstawie nie wjechał. Zamiast tego, po opuszczeniu Białorusi w marcu minionego roku, przez Litwę wyjechał do Szwecji i tam złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Po otrzymaniu negatywnej decyzji, na podstawie przepisów rozporządzenia DUBLIN III, cudzoziemiec został przekazany do Polski.

– Po wylądowaniu mężczyzny w Krakowie, funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie- Balicach stwierdzili, że nie posiada on ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego legalizującego pobyt na terytorium RP lub w strefie Schengen – termin ważności wizy upłynął w marcu br. W związku z powyższym zaszły przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – podaje straż graniczna. 

Białorusin nie wyraził chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce i zobowiązany został do wyjazdu do kraju pochodzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Cudzoziemca  objęto również zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez 6 miesięcy.

Najnowsze

Co w Krakowie