Co ze społecznym wariantem nowej zakopianki? Miasto nie zdąży go przygotować

Do 30 września 2022 roku miał być znany tzw. społeczny wariant przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Już wiadomo, że miasto nie zdąży przygotować wariantu nowej zakopianki, która nie budziłaby protestów.

„Z punktu widzenia miasta, dotrzymanie terminu przypadającego na 30 września na opracowanie tzw. wariantu społecznego będzie trudne do osiągnięcia” – ogłosił krakowski magistrat. „Z tego względu, skierowano do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismo z informacją dotyczącą dotychczasowego przebiegu prac nad wariantem społecznym, opis napotkanych problemów oraz prośbę o wstrzymanie się z dalszym procedowaniem prac nad tym zadaniem do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zainteresowanymi samorządami” – poinformowali urzędnicy.

Urząd Miasta przyznaje, że okresie wakacyjnym, ze względu na czas urlopowy, nie odbywały się posiedzenia Zespołu zadaniowego, powołanego przez prezydenta miasta Krakowa. „Jednakże odbył się szereg spotkań z przedstawicielami samorządów gmin, przez które planowana droga S7 mogłaby prowadzić” – zaznaczają urzędnicy. „Przedstawienie wariantu społecznego lub jego kilku wersji, zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga osiągnięcia kompromisu pomiędzy wszystkimi interesariuszami i uzyskanie aprobaty wszystkich samorządów gmin, przez które planowana trasa mogłaby przebiegać” – podkreślają przedstawiciele magistraty

Rozważanych jest kilka alternatywnych możliwości poprowadzenia przedmiotowej trasy. „W celu uniknięcia zarzutów w kierunku miasta, co do próby narzucania własnych pomysłów pozostałym samorządom, rozważane warianty nie zostały opublikowane. Możliwości te są natomiast konsultowane z przedstawicielami pozostałych zainteresowanych samorządów. Na bieżąco są również wprowadzane modyfikacje wypracowanych propozycji” – tłumaczą urzędnicy. Jak dotąd jednak żaden z proponowanych wariantów nie uzyskał akceptacji przedstawicieli wszystkich samorządów, po których terenach mógłby prowadzić.

Wśród rozważanych wariantów, żaden nie zakłada połączenia planowanej drogi ekspresowej S7 z autostradą A4 pomiędzy węzłami autostradowymi: Kraków Południe i Kraków Wieliczka, włącznie z tymi węzłami. Wyznaczanie rozważanych wariantów przebiegu planowanej trasy oraz ich zmiany i modyfikacje są dokonywane w taki sposób, aby uwzględniały w szczególności interesy lokalnej społeczności.

Na czwartek, 22 września zaplanowano kolejne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. opracowania przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice, w którym zgodnie z planem mają wziąć udział zarówno Członkowie Zespołu ze strony Miasta Krakowa, jak i przedstawiciele samorządów, po których terenach planowana trasa S7 mogłaby przebiegać. Oficjalne zaproszenia dla uczestników posiedzenia spłyną w ciągu kolejnych dni.

W skład zespołu wchodzą m.in.: eksperci, przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta, przewodniczący dzielnic, przez które miały przebiegać dotychczas proponowane trasy nowej S7, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa – Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk oraz reprezentanci miejskich instytucji, w tym m.in. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego, Wydziałów UMK: Miejskiego Inżyniera Ruchu, Kształtowania Środowiska, Gospodarki Komunalnej, spółki Klimat – Energia – Gospodarka Wodna.

Sześć korytarzy dla drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice

Zdjęcie 1 z 6

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie