„Nie podnieśliśmy cen” – informują krakowskie sieci taxi

Opłata początkowa do 9 zł, stawka za 1 km – do 4 zł. To nowe zestawienie maksymalnych cen taksówek w Krakowie. Taksówkarze mogą ustalać indywidualne stawki, ale nie mogą być one wyższe niż te uchwalone przez Rade Miasta. Jak w takim razie zmieniły się ceny w krakowskich taksówkach? „Nie podnieśliśmy cen” –  informują krakowskie korporacje taksówkarskie

Od 29 lipca krakowscy taksówkarze mogą stosować nowe stawki za przejazdy. To efekt podjętej przez  Radę Miasta Krakowa uchwały o podwyżce stawek o ok. 30–40 procent w strefie I i II. I tak np. opłata za tzw. trzaśnięcie drzwiami może wzrosnąć z 7 do 9 złotych

Jak w takim razie wyglądają nowe cenniki? Zapytaliśmy o to największe korporacje taksówkarskie w Krakowie. I tutaj całkowite zaskoczenie – żadna z zapytanych przez nas korporacji nie zmieniła cennika za przejazd.

 – Na chwilę obecną nie nosimy się z zamiarem zmian cen za przejazdy dla naszych klientów – mówi Katarzyna Rdest z Mega Taxi. Podobną informację uzyskujemy w innych krakowskich korporacjach.
 

 – W związku z ostatnią uchwałą rady miasta Krakowa podnoszącą maksymalne stawki za przejazdy taksówkami w Krakowie, nie dokonaliśmy zmian w naszym cenniku i nie podnieśliśmy stawek za przejazdy – zaznacza Dariusz Czerwiec z iCAR Taxi 

Temat  podwyżek stawek za przejazd pojawiał się w dyskusji publicznej od dłuższego czasu. Taksówkarze  zwracali uwagę na stale rosnące koszty pracy i paliwa oraz fakt, iż  w Krakowie ostatnia zmiana maksymalnej stawki za jeden kilometr przejazdu taksówką miała miejsce w 2009 roku. W tym czasie, jak argumentowali , koszty prowadzenia działalności gospodarczej wzrosły kilkukrotnie.

 – Walczyliśmy o stawki maksymalne które nie były zmieniane od 13 lat, natomiast każda korporacja suwerennie podejmie decyzje o ewentualnych podwyżkach.  – zaznacza Sławomir Góra z Wawel Taxi i dodaje – obecnie trwa sezon urlopowy i nie ma wszystkich kierowców. Przynajmniej do końca sierpnia nie planujemy żadnych podwyżek – zaznacza.

Postulaty środowiska taksówkarzy były omawiane w ramach  prac miejskiego zespołu roboczego ds. rozpatrywania postulatów środowiska krakowskich taksówkarzy. Wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider, na początku czerwca opublikował w mediach społecznościowych nowy cennik, który został uzgodniony ze środowiskiem taksówkarzy.

– Na wniosek krakowskich taksówkarzy przymierzamy się do pierwszej od 12 lat zmiany maksymalnych cen za usługi Taxi. Propozycja przenegocjowana z taksówkarzami, teraz decyzja radnych. Potrzebny kompromis między potrzebami taksówkarzy a możliwościami mieszkańców – napisał wiceprezydent Kośmider.

Obowiązujące od 29 lipca stawki, jak zaznaczył urząd miasta „są  odzwierciedleniem kompromisu między oczekiwaniami taksówkarzy, a możliwościami mieszkańców”.

 – W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK organizowane są cykliczne spotkania (co najmniej dwa razy w roku) z przedstawicielami organizacji zrzeszających krakowskich taksówkarzy. Na tych spotkaniach omawiane są m.in. problemy związane z wykonywaniem usług przewozowych. Do zadań zespołu należy rozpatrywanie postulatów środowiska. W posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz innych instytucji, których kompetencje wiążą się z problematyką poruszaną przez taksówkarzy  – informuje urząd miasta i wskazuje, iż  tylko w Krakowie funkcjonuje formalnie taki zespół.

(JS)

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie