Nie ulegaj dezinformacji!!! System zaopatrzenia w wodę jest bezpieczny

W odniesieniu do rozpowszechnianych fałszywych informacji dotyczących złej jakości wody, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oświadczają, że krakowski system zaopatrzenia w wodę jest w pełni bezpieczny.  
 
Procesy technologiczne stosowane we wszystkich zakładach uzdatniania wody Wodociągów Miasta Krakowa S.A. – w szczególności wysokosprawne procesy dezynfekcji wody (promieniowanie UV i elektrolitycznie generowany podchloryn sodu w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba oraz dwutlenek chloru w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa i Dłubnia) zapewniają najwyższą jakość dostarczanej wody.

Dodatkową barierą jest utlenianie wstępne prowadzone jako – ozonowanie w ZUW Raba oraz oksydacja nadmanganianem sodu w ZUW Dłubnia i ZUW Rudawa. Również proces stosowany w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany składający się z filtracji powolnej i dezynfekcji elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu skutecznie eliminuje wszelkie zagrożenia.
 
Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Najnowsze

Co w Krakowie