Nie żyje były senator z Krakowa

Zmarł Janusz Bargieł, senator V kadencji z okręgu wyborczego w Krakowie, kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy. W Senacie pracował w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Spraw Europejskich. Janusz Bargieł był także starostą olkuskim i wiceburmistrzem Wolbromia. O jego śmierci poinformował Senat.

Fot. Archiwum Senatu

Janusz Bargieł urodził się w 1958 r. w Olkuszu. Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 r. w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych. W latach 1980–84 pracował w Ochotniczych Hufcach Pracy jako zastępca komendanta hufca w Olkuszu; był dyrektorem Rejonowego Uniwersytetu Robotniczego w tym mieście (1984–86). Następnie do 1990 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Olkuszu. W latach 1990–95 prowadził samodzielną działalność gospodarczą. W 1995 r. zaczął pracować w Urzędzie Rejonowym w Olkuszu na stanowisku zastępcy kierownika tego urzędu. W 1998 r. został wybrany na starostę powiatu olkuskiego. Od 1999 r. działał w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wchodził w skład władz lokalnych tej partii w Krakowie. Od 2006 do 2007 r. był wiceburmistrzem Wolbromia. Po wypadku, będąc osobą niepełnosprawną, podejmował działania mające na celu poprawę życia, pracy oraz rehabilitacji tej grupy społecznej.
Był współinicjatorem powstania Związku Powiatów Polskich, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Międzynarodowej tej organizacji. Był członkiem Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyński” i zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej tej partii w Krakowie.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie