Nie żyje legenda krakowskiej Solidarności

Zmarł Jacek Smagowicz, działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”. O śmierci legendy krakowskiej Solidarności poinformował Instytutu Pamięci Narodowej, którego Jacek Smagowicz był współpracownikiem.

W Krakowie zmarł dziś rano Jacek Smagowicz, działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”, współpracownik i…

Posted by Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie on Thursday, January 27, 2022

Jacek Smagowicz urodził się w 1943 r. w Warszawie. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 r. Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w czarnym marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Kolportował pismo bezdebitowe „Robotnik”, zakładał Wolne Związki Zawodowe w krakowskim „Polmozbycie”. Za strajk przeciw wprowadzeniu stanu wojennego został wyrzucony z pracy i internowany.
Był działaczem małopolskiej „Solidarności”, członkiem Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, pierwszym przewodniczącym Komitetu Budowy Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 1990 r. wszedł w skład Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Krakowie dla byłych funkcjonariuszy SB. Należał do Fundacji Solidarni Solidarnym w Krakowie, w latach 1994-1995 był przewodniczącym Rady Fundacji. Organizował i koordynował pomoc Zarządu Regionu Małopolska „Solidarności” dla Czeczenii, a od 1995 r. wchodził w skład Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. Był współorganizatorem pokojowych manifestacji solidarnościowych i niepodległościowych.
W latach 2009-2010 brał udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną w Gdańsku i Krakowie poświęconych tematyce niepodległości Polski oraz znaczenia „Solidarności”. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. Od 2016 r. należał do Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 2016 r. założył krakowską Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.
Jacek Smagowicz wchodził w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie, a także Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w Krakowie.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie