Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1.01.2016 r. w  całej Polsce ruszył program nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Krakowskiego działa 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych odpowiednio w: Słomnikach (ul. Tadeusza Kościuszki 26), Skale (ul. Bohaterów Września 42), Sułoszowej (Sułoszowa I 80), Michałowicach (Plac Jana Piłsudskiego 1), Czernichowie (Czernichów 2), Luborzycy (Luborzyca 97), Krzeszowicach (ul. Ogrodowa 1), , Rzeszotarach (Górny Rynek 4), Skawinie (ul. Kopernika 13), Wielkiej Wsi (ul. Wesoła 48), Zabierzowie (Rynek 1).

Wszystkie wyżej wskazane punkty zostały zorganizowane przez Władze Powiatu Krakowskiego, przy czym pierwszych sześć zostało zorganizowanych i jest prowadzonych w ramach powierzenia zadania publicznego we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie.

Istotnym pozostaje, że we wszystkich punktach pomocy prawnej udzielają wyłącznie radcy prawni oraz adwokaci, co pozwala na uzyskanie usługi na najwyższym poziomie.

Punkty od samego początku działają bez jakichkolwiek zarzutów, natomiast prawnicy zdążyli udzielić już około 1000 porad prawnych.

Darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają osoby:
– które nie ukończyły 26 rok życia;
– osoby, którym zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej; 
– osoby, które ukończyły 65 rok życia;
– osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny;
– kombatanci; 
– weterani
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni mogą uzyskać informację z większości dziedzin prawa m.in. w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego i karnego jak również administracyjnego, rodzinnego i podatkowego.

Szczegółowych informacji takich jak godziny otwarcia lub sprawdzenie dostępności terminu wizyty można uzyskać pod adresem www.darmoweporady-krk.pl, lub http://powiat.krakow.pl/2015/12/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-krakowskim-w-2016-roku/ .

(ip)

fot. Pixabay

Najnowsze

Co w Krakowie