Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu krakowskiego [informator]

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu krakowskiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przed sądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto od 2019 roku mieszkańcy Powiatu krakowskiego mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską?

1. Czernichów Ul. Gminna 1
Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2. Krzeszowice Plac Kulczyckiego 1
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

3. Luborzyca Luborzyca 97
Poniedziałek 9.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 15.00
Środa – nieczynne
Czwartek 12.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

4. Wielka Wieś Szyce, Plac Wspólnoty 1
Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 15.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

5. Świątniki Górne Ul. Krakowska 2
Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 14.00 – 18.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

6. Skała Ul. Bohaterów Września 42
Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek 13.00 – 17.00
Środa 13.00 – 17.00
Czwartek 13.00 – 17.00
Piątek 13.00 – 17.00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

7. Skawina Ul. Kopernika 13
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 11.00 – 15.00
Piątek 11.00 – 15.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

8. Słomniki Ul. Kościuszki 29
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Wtorek 16.00 – 20.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 16.00 – 20.00
Piątek 16.00 – 20.00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

9. Sułoszowa Sułoszowa I 80
Poniedziałek 9.15 – 13.15
Wtorek 7.30 – 11.30
Środa 7.30 – 11.30
Czwartek 7.30 – 11.30
Piątek 7.30 – 11.30
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

10. Jerzmanowice Ul. Rajska 22
Poniedziałek 9.00– 13.00
Wtorek 15.00 – 19.00
Środa 15.00 – 19.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 9.00– 13.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

11. Zabierzów Rynek 1
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 15.00 – 19.00
Środa 15.00 – 19.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 15.00 – 19.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu krakowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów: +48 576 058 217 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–17.00).

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie