Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Krakowie [informator]

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Miasta Krakowa stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów.

Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przed sądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto od 2019 roku mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie znajdziecie nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna Pomoc Prawna
os. Centrum C 10 (pokój nr 4)
godz. 07.30-11.30, 12.00-16.00, 16.30-20.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)
godz. 15.30-19.30

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Józefińska 14 (pokój nr 003)
godz. 16.00-20.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Krakowska 55 (wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter)
godz. 15.30-19.30

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Helclów 2 (pokój nr 10)
godz. 16.00-20.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”)
godz. 11.00-15.00
 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Białoprądnicka 3 (sala dyżurów Radnych)
godz. 11.00-15.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)
godz. 12.00-16.00 i 16.00-20.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17)
godz. 10.00-14.00 i godz. 14.00-18.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 6)
godz. 16.00-20.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
os. Dywizjonu 303 nr 34
(sala dyżurów Radnych)
pn. godz. 09.00-13.00
wt. godz. 13.00-17.00
śr. godz. 12.00-16.00
czw. godz. 12.00-16.00
pt. godz. 08.00-12.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 27)
godz. 7.30-11.30, 12.00-16.00 i 16.00-20.00
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna  
ul. Wielopole  17a (pokój nr 5, POM)
godz. 16.00-20.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
os. Zgody 2 (pokój nr 25)
godz. 16.00-20.00
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Pl. Na Stawach 1 (sala konferencyjna )
godz. 16.00-20.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul. Wielicka 28a (pokój nr 15)
godz. 16.00-20.00
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Rynek Podgórski 1 (pokój nr 8)
godz. 1600-2000

Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)
godz. 7.30-11.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Al. Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49)
godz. 16.00-20.00
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
ul. Czerwieńskiego 16
(pokój nr 32)
godz. 10.00-14.00
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32)
 godz. 1430-1830

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Rynek Podgórski 4/2a
godz. 7.30-11.30 i 12.00-16.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
os. Na Kozłówce 27
(pokój nr 2 a)
godz. 15.30-19.30
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
os. Zgody 2 (pokój nr 22)
godz. 16.00-20.00

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Miasta Krakowa.

Dla kogo są nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów: +48 796 420 474 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00).

Co istotne – dla osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów pomocy, na terenie Miasta Krakowa zorganizowano dodatkowy punkt pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może pozyskać każdy zainteresowany, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej).

Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo tutaj. Jest tam szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

Najnowsze

Co w Krakowie