Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Powiecie nowosądeckim [informator]

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu nowosądeckiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przed sądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto od 2019 roku mieszkańcy Powiatu nowosądeckiego mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie Powiatu nowosądeckiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się we wskazanych poniżej miejscach:

1) Grybów – Rynek 4 Budynek byłego Liceum Ogólnokształcącego. Godziny działania punktu w Grybowie:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 9:00 – 13:00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: poniedziałek – piątek 13:00 – 17:00

2) Stary Sącz – ul. Partyzantów 15 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej. Godziny działania punktu w Starym Sączu:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 9:00 – 13:00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: poniedziałek – piątek 13:00 – 17:00.

3) Piwniczna Zdrój – ul. Zdrojowa 1 Pokój nr 7 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych. Godziny działania punktu w Piwnicznej Zdrój:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 9:00 – 13:00

4) Tęgoborze – Tęgoborze 193, Pokój nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta. Godziny działania punktu w Tęgoborze:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 13:00 – 17:00

5) Krynica Zdrój – ul. Nadbrzeżna 3 Pokój nr 63 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Godziny działania punktu w Krynicy Zdrój:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 9:00 – 13:00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: poniedziałek – piątek 13:00 – 17:00

6) Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 33 Pokój nr 113 Starostwo Powiatowe. Godziny działania punktu w Nowym Sączu:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: poniedziałek – piątek 16:00 – 20:00

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu nowosądeckiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów: tel. 600 401 420 (rejestracja dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -13:00).

Najnowsze

Co w Krakowie