Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Powiecie tarnowskim [informator]

bezpłatna pomoc prawna / fot. Pixabay

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu tarnowskiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przed sądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto od 2019 roku mieszkańcy Powiatu tarnowskiego mogą korzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską?

1. Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski 400 Urząd Gminy
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2. Szerzyny Szerzyny 521 Urząd Gminy
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

3. Żabno Ul. Jagiełły 1 Urząd Miejski
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

4. Wietrzychowice Wietrzychowice 19 Urząd Gminy
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

5. Tarnów Ul. Tarnowska 83 Dom Kultury w Tarnowcu
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

6. Lisia Góra Ul. 1 Maja 7 Urząd Gminy
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

7. Tuchów Ul. Jana Pawła II 4 Urząd Miejski (budynek administracyjny)
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa – nieczynne
Czwartek 7.30 – 13.30
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

8. Pleśna Pleśna 228B Świetlica profilaktyczno – wychowawcza (budynek obok Szkoły Podstawowej)
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Wtorek – nieczynne
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 13.00 – 17.00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

9. Zakliczyn Ul. Rynek 1 Ratusz
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 9.00 – 13.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

10. Wojnicz Ul. Rynek 1 Urząd Miejski
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 11.30 – 15.30
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

11. Radłów Ul. Kolejowa 7 Urząd Miejski
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – nieczynne
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

12. Wierzchosławice Wierzchosławice 39a Centrum Kultury Wsi Polskiej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa – nieczynne
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

13. Gromnik Ul. Witosa 2 Urząd Gminy
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

14. Ciężkowice Ul. Rynek 1 Ratusz
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

15. Ryglice Ul. Rynek 9 Urząd miejski
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek – nieczynne
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

16. Skrzyszów Skrzyszów 642 Urząd Gminy
Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek – nieczynne
Piątek 9.00 – 13.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu tarnowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów:  +48 (14) 68 83 327 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30–15.30).

Dostępna jest również rejestracja w poszczególnych punktach pod wskazanymi poniżej numerami:
1. Punkt w Rzepienniku Strzyżewskim – tel. 14 65 35 501,
2. Punkt w Szerzynach – tel. 14 651 73 00 wew. 116,
3. Punkt w Żabnie – tel. 14 645 60 12,
4. Punkt w Wietrzychowicach – tel. 14 641 80 45,
5. Punkt w Tarnowie – tel. 14 688 01 72,
6. Punkt w Lisiej Górze – tel. 14 67 84 678 wew. 111,
7. Punkt w Tuchowie – tel. 14 6525 474 wew. 11,
8. Punkt w Pleśnej – tel. 14 629 28 20,
9. Punkt w Zakliczynie – tel. 14 632 64 60,
10. Punkt w Wojniczu – tel. 14 631 98 32,
11. Punkt w Radłowie – tel. 14 678 20 44,
12. Punkt w Wierzchosławicach – tel. 14 631 90 12,
13. Punkt w Gromniku – tel. 14 65 14 202,
14. Punkt w Ciężkowicach – tel. 14 62 85 832,
15. Punkt w Ryglicach – tel. 14 644 36 35,
16. Punkt w Skrzyszowie – tel. 14 688 70 00.

Zobacz także