NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu Proszowickiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych. 

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

punkt nrAdrespodmiot prowadzącygodziny działania punktu 
/od poniedziałku do piątku */
1.        os. Centrum C 10 [pokój nr 4]Organizacja pozarządowagodz. 07.30-11.30
2.        godz. 12.00-16.00
3.        godz. 16.30-20.30
4.        ul. Rzeźnicza 2 [pokój nr 28]godz. 15.30-19.30
5.        ul. Józefińska 14 [pokój nr 003]godz. 16.00-20.00
6.        ul. Krakowska 55 [wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter ]godz. 15.30-19.30
7.        ul. Helclów 2 [pokój nr 10]godz. 16.00-20.00
8.        ul. Sas-Zubrzyckiego 10[dom nr 1 „Socius”]godz. 11.00-15.00
9.        ul. Białoprądnicka 3[sala dyżurów Radnych]godz.  11.00-15.00
10.    ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]godz. 12.00-16.00
11.    godz. 16.00-20.00
12.    ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 [Dwór Czeczów, pokój nr 17]godz. 14.00-18.00
13.    Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6]godz. 16.00-20.00
14.    os. Dywizjonu 303 nr 34[sala dyżurów Radnych]poniedziałki:  godz. 09.00-13.00wtorki: godz. 13.00-17.00środy: godz. 12.00-16.00

czwartki: godz. 12.00-16.00

piątki: godz. 08.00-12.00

15.    Al. Powstania Warszawskiego 10 [pokój nr 49]godz. 16.00-20.00
16.    Plac Wszystkich Świętych 3-4[pokój nr 27]Radcy Prawnigodz. 07.30-11.30
17.    godz. 12.00-16.00
18.    godz. 16.00-20.00
19.    ul. Wielopole 17a [pokój nr 5, POM]godz. 16.00-20.00
20.    os. Zgody 2 [pokój nr 25]Adwokacigodz. 16.00-20.00
21.    ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]godz. 16.00-20.00
22.    ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]godz. 16.00-20.00
23.    Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]godz. 16.00-20.00
24.    ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]godz. 07.30-11.30
25.    ul. Kasprowicza 29 [pokój nr 1]godz. 16.00-20.00
26.    ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr 32]godz. 10.00-14.00
27.    Radcy Prawnigodz. 14.30-18.30
28.    Rynek Podgórski 4/2agodz. 07.30-11.30
29.    godz. 12.00-16.00
30.    os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]godz. 15.30-19.30
31.    os. Zgody 2 [pokój nr 22]Organizacja pozarządowagodz. 16.00-20.00

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również o dodatkowych godzinach otwarcia punktów z uwagi na przerwy w świadczeniu usługi w dniach ustawowo wolnych od pracy, można znaleźć na stronie internetowej Miasta Krakowa

Należy również zwrócić uwagę, iż nie wszyscy mieszkańcy Miasta Krakowa pozostają osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Nieodpłatna pomoc prawna, co do zasady, przysługuje osobie spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Co istotne – dla osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów pomocy, na terenie Miasta Krakowa zorganizowano dodatkowy punkt pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może pozyskać każdy zainteresowany, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo pod adresem: http://krakow-prawnik.pl/. Znajduje się tam szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

Najnowsze

Co w Krakowie