Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu dąbrowskiego

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu dąbrowskiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, a także nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc prawna może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Mieszkańcy Powiatu dąbrowskiego mogą korzystać także z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą także skorzystać z nieodpłatnej mediacji. W ramach tej formy wsparcia osoby uprawnione mogą uzyskać projekt umowy o mediację, wniosku o przeprowadzenie mediacji jak również pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Prawnicy w Punktach udzielą również wszelkich informacji o możliwościach skorzystania z mediacji oraz korzyściach z niej wynikających. Pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, w punkcie może zostać również przeprowadzona mediacja, przy czym mediator przeprowadzi ją wyłącznie z inicjatywy osoby uprawnionej.

Adresy punktów i godziny otwarcia: 

Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 (budynek byłego „Hotelu pielęgniarek”)
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów:

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Wtorek: 8.00 – 12.00

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 14.00 – 18.00

W okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 8.00 – 12.00

W okresie od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
Środa: 9.30 – 13.30
Czwartek: 9.30 – 13.30
Piątek: 9.30 -13.30

Pomoc świadczona przez radców prawnych:

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 8.40 – 12.40
Piątek: 8.00 – 12.00

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Wtorek: 8.00 – 12.00

Szczucin ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych.
Pomoc świadczona przez adwokatów i radców prawnych: 
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 12.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 12.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 12.00

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu dąbrowskiego.

Pomoc w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Jedynym wymogiem uzyskania pomocy pozostaje złożenie w punkcie pisemnego oświadczenia, że uprawniony nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wzór oświadczenia przekazuje osoba świadcząca pomoc, a osoba chcąca uzyskać porady podpisuje go i zostawia w Punkcie.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów: tel. 14 642 21 93.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie