Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu tarnowskiego

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu tarnowskiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, a także nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc prawna może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Mieszkańcy Powiatu tarnowskiego mogą korzystać także z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą także skorzystać z nieodpłatnej mediacji. W ramach tej formy wsparcia osoby uprawnione mogą uzyskać projekt umowy o mediację, wniosku o przeprowadzenie mediacji jak również pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Prawnicy w Punktach udzielą również wszelkich informacji o możliwościach skorzystania z mediacji oraz korzyściach z niej wynikających. Pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, w punkcie może zostać również przeprowadzona mediacja, przy czym mediator przeprowadzi ją wyłącznie z inicjatywy osoby uprawnionej.

Adresy i godziny działania punktów: 

Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski 400 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne

Szerzyny Szerzyny 521 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Żabno Ul. Jagiełły 1 Urząd Miejski
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne

Wietrzychowice Wietrzychowice 19 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Tarnów Ul. Tarnowska 83 Dom Kultury w Tarnowcu
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne

Lisia Góra Ul. 1 Maja 7 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Tuchów Ul. Jana Pawła II 4 Urząd Miejski (budynek administracyjny)
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa – nieczynne
Czwartek 7.30 – 13.30
Piątek – nieczynne

Pleśna Pleśna 228B Świetlica profilaktyczno – wychowawcza (budynek obok Szkoły Podstawowej)
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Poniedziałek 16.00 – 20.00
Wtorek – nieczynne
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 13.00 – 17.00

Zakliczyn Ul. Rynek 1 Ratusz
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 9.00 – 13.00

Wojnicz Ul. Rynek 1 Urząd Miejski
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 11.30 – 15.30
Piątek – nieczynne

Radłów Ul. Kolejowa 7 Urząd Miejski
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – nieczynne
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek – nieczynne
Piątek 8.00 – 12.00

Wierzchosławice Wierzchosławice 39a Centrum Kultury Wsi Polskiej
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 12.00 – 16.00
Środa – nieczynne
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek – nieczynne

Gromnik Ul. Witosa 2 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek – nieczynne
Piątek – nieczynne

Ciężkowice Ul. Rynek 1 Ratusz
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Ryglice Ul. Rynek 9 Urząd miejski
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek – nieczynne

Skrzyszów Skrzyszów 642 Urząd Gminy
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek – nieczynne
Środa – nieczynne
Czwartek – nieczynne
Piątek 9.00 – 13.00

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu tarnowskiego.

Pomoc w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Jedynym wymogiem uzyskania pomocy pozostaje złożenie w punkcie pisemnego oświadczenia, że uprawniony nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wzór oświadczenia przekazuje osoba świadcząca pomoc, a osoba chcąca uzyskać porady podpisuje go i zostawia w Punkcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 68 83 327 lub 571 356 913.

Dostępna jest również rejestracja w poszczególnych punktach pod wskazanymi poniżej numerami:

1. Punkt w Rzepienniku Strzyżewskim – tel. 14 65 35 501,
2. Punkt w Szerzynach – tel. 14 651 73 00 wew. 116,
3. Punkt w Żabnie – tel. 14 645 60 12,
4. Punkt w Wietrzychowicach – tel. 14 641 80 45,
5. Punkt w Tarnowie – tel. 14 650 13 61,
6. Punkt w Lisiej Górze – tel. 14 67 84 678 wew. 111,
7. Punkt w Tuchowie – tel. 14 6525 474 wew. 11.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie