Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krakowskiego

Zgodnie z  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Krakowski od dnia 1 stycznia 2017 r. realizuje zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  w 11 punktach na terenie powiatu. Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych. 

Należy również zwrócić uwagę, iż nie wszyscy mieszkańcy Powiatu Krakowskiego pozostają osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Nieodpłatna pomoc prawna, co do zasady, przysługuje osobie spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Darmowa pomoc prawna na terenie Powiatu Krakowskiego udzielana jest zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Adres punktuTygodniowy rozkład pracy
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Czernichów

ul. Gminna 1

14.00- 18.0011.00-15.0011.00-15.008.00-12.008.00-12.00
Krzeszowice

Plac Kulczyckiego 1

12.00-16.008.00-12.0012.00-16.008.00-12.008.00-12.00
Luborzyca

Luborzyca 97

9.00-16.0012.00-15.00———–12.00-15.008.00-15.00
Michałowice

Plac J. Piłsudskiego 1

14.00-18.0012.00-16.0012.00-16.0012.00-16.0011.00-15.00
Świątniki Górne

ul. Krakowska 2

14.00-18.0014.00-18.0014.00-18.0014.00-18.0014.00-18.00
Skała

ul. Bohaterów Września 42

13.00-17.0011.00-15.0011.00-15.009.00-13.008.00-12.00
Skawina

ul. Kopernika 13

15.00-19.0011.00-15.0011.00-15.0011.00-15.0011.00-15.00
Słomniki

ul. T. Kościuszki 29

14.00-18.0016.00-20.0014.00-18.0014.00-18.0014.00-18.00
Sułoszowa ul. Krakowska 139

 

9.15 –13.157.30-11.307.30-11.307.30-11.307.30-11.30
Jerzmanowice

ul. Rajska 22

9.00-13.0015.00-19.0015.00-19.0015.00-19.009.00-13.00
Zabierzów

Rynek 1

15.00-19.0015.00-19.0015.00-19.0015.00-19.0015.00-19.00

 

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również o dodatkowych godzinach otwarcia punktów z uwagi na przerwy w świadczeniu usługi w dniach ustawowo wolnych od pracy, można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego: http://powiat.krakow.pl/.

Dodatkowo dla osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów pomocy, na terenie Miasta Krakowa zorganizowano dodatkowy punkt pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może pozyskać każdy zainteresowany mieszkaniec Powiatu Krakowskiego, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo pod adresem <a href=”http://fundacja-consilium.pl/”>radca prawny Kraków</a>. Znajduje się tam szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

zdjęcie tytułowe / fot. Pixabay

Najnowsze

Co w Krakowie