Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Proszowickiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu Proszowickiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych. 

Należy również zwrócić uwagę, iż nie wszyscy mieszkańcy Powiatu Proszowickiego pozostają osobami uprawnionymi do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Nieodpłatna pomoc prawna, co do zasady, przysługuje osobie spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,

2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,

4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna świadczona jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice przy ul. 3-go Maja 72.

Dodatkowo, w wybrane dni tygodnia, w godzinach 9:00-13:00 można skorzystać z pomocy prawników w pięciu innych miejscowościach powiatu proszowickiego:

-w poniedziałki w Pałecznicy w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Strażackiej 3,

-we wtorki w Koszycach w Urzędzie Gminy Koszyce, przy ul. Elżbiety Łokietkówny 14,

-w środy w Radziemicach  w  Urzędzie Gminy Radziemice, Radziemice 74,

-w czwartki w Koniuszy, w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, Koniusza 1,

-w piątki w Nowym Brzesku, w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji Nowego Brzeska, ul. Piłsudskiego 17a.

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również o dodatkowych godzinach otwarcia punktów z uwagi na przerwy w świadczeniu usługi w dniach ustawowo wolnych od pracy, można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Proszowickiego: http://www.proszowice.upow.gov.pl/.

Dodatkowo dla osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów pomocy, na terenie Miasta Krakowa zorganizowano dodatkowy punkt pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może pozyskać każdy zainteresowany mieszkaniec Powiatu Proszowickiego, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo pod adresem: http://darmoweporady-proszowice.pl/. Znajduje się tam szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

Najnowsze

Co w Krakowie