Nowa droga koło Hali Targowej. Co postulują mieszkańcy?

To będzie krótka, ale bardzo ważna droga. Bez niej kierowcy nie dojechaliby z ulicy Dietla ani do placu targowego, ani do przystanku kolejowego Grzegórzki. Jej powstanie ma zminimalizować skutki zamknięcia przejazdu dla samochodów pod wiaduktem kolejowym w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Właśnie poznaliśmy postulaty mieszkańców. 

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi łączącej ulice Dietla i Wrzesińską. Planowa droga będzie biec wzdłuż nowego wiaduktu kolejowego na Grzegórzkach. Po zmianie organizacji ruchu w związku z powstaniem stacji kolejowej Grzegórzecka oraz planowanym zamknięciu przejazdu dla samochodów pod wiaduktem w kierunku ronda Grzegórzeckiego, kierowcy jadąc ulica Dietla dojadą do wiaduktu i będą musieli albo pod nim zawrócić, albo jeszcze przed nim skręcić w prawo, To właśnie tam zacznie się nowa droga, która wyprowadzi ruch w kierunku ulicy Wrzesińskiej. Z niej będzie można wyjechać znowu na Dietla.

Jakie były uwagi mieszkańców? Najważniejsze ustalenia ze spotkania konsultacyjnego oscylowały wokół głosów z apelem o zagwarantowanie odpowiedniej ilości terenów zieleni w ramach planowanej inwestycji.

 – Obecne były także głosy podważające sens planowanej drogi dla samochodów i apel o budowę węższej i bardziej zielonej drogi dla pieszych i rowerzystów. Osoby wypowiadające te kwestie wskazywały na konieczność rozważenia alternatywnego przebiegu inwestycji, poprzez rozpatrzenie rezygnacji z pomysłu drogi dla samochodów i budowy jedynie ciągu pieszo-rowerowego – informuje urząd miasta

Mieszkańcy podkreślali także konieczność wpisania planowanej ścieżki rowerowej w szerszy plan rozwoju połączeń rowerowych w tej części miasta (od ul. Blich w kierunku południowym, do rzeki Wisły z uwzględnieniem rozbudowanego mostu kolei średnicowej, gdzie zbudowane będę udogodnienia dla ruchu rowerowego), jak też skomunikowania ulicy z planowanymi traktami rowerowymi również w kierunku starego miasta. Proszono o zapewnienie, by droga rowerowa była oddzielona od ulicy, tak
by samochody nie blokowały przejazdu rowerów.

Mieszkańcy podkreślali konieczność zabezpieczania, jak największej ilości terenów zielonych, w związku z likwidacją skarpy kolejowej, która była dla okolicznych rezydentów istotnym terenem zwiększającym komfort życia w otoczeniu zieleni. Wnioskowano o zachowanie rosnącej brzozy, jak też dosadzanie nowych drzew. Wnoszono też o zapewnienia wjazdu i wyjazdu z istniejących garaży.
Przedstawiciele Rady Dzielnicy I i II wskazywali, że projekt powinien być konsultowany z innymi jednostkami miejskimi, a sprawa powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście okolicznych inwestycji, tj. budowa nowej trasy kolejowej, projekt Grzegórzek 2.0, czy planowanych remontów na ulicach sąsiednich m. in. Starowiślnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wykonawca koncepcji, zaproszeni przedstawiciele Rady Dzielnicy I Stare Miasto i Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Moderowane spotkanie online odbyło się za pośrednictwem platformy Zoom do spotkań przez Internet. Spotkanie było transmitowane na profilu Facebook ZDMK. Przebieg spotkania został zarejestrowany.

W chwili obecnej budowa drogi nie ma zabezpieczonych w budżecie miasta środków, dlatego nie jest znany termin przygotowywania dokumentacji projektowej.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie