Nowa jednostka zajmie się inwestycjami w mieście

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) to nowa jednostka miejska, o której powołaniu zdecydowała podczas środowej sesji Rada Miasta Krakowa. Nowa jednostka przejmie dotychczas realizowane i planowane na przyszłość zadania, zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zgodnie z uchwałą, nowa jednostka rozpocznie działanie 1 września tego roku.

Działalność Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie będzie skupiać w swoim zakresie realizację większości inwestycji w mieście, poza wyspecjalizowanymi obszarami.

Likwidacji ulegnie Wydział Inwestycji UMK, którego baza kadrowa zasili nową jednostkę miejską. Z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zostaną przejęte inwestycje strategiczne z dziedziny transportu i łączności. W kompetencjach ZIKiT pozostaną: organizacja transportu i bieżące utrzymanie infrastruktury. Nowa jednostka przejmie też zadania inwestycyjne z Zespołu Ekonomiki Oświaty. Obecnie ZEO zostało przekształcone w Centrum Usług Wspólnych i zajmować się ma przede wszystkim obsługą finansowo-księgową samorządowych placówek oświatowych oraz utrzymywaniem infrastruktury.

Wstępna lista projektów, którymi zajmie się ZIM liczy 49 pozycji. Do ważniejszych należą: budowa nowych linii tramwajowych, mieszkań komunalnych czy zespołów szkolno-przedszkolnych oraz lokalnych domów kultury. Budżet jednostki w najbliższych latach  może wynieść niemal miliard złotych. Zgodnie z projektem uchwały, nowa jednostka rozpocznie działanie 1 września tego roku.

Celem utworzenia ZIM jest przede wszystkim usprawnienie procesu podejmowania decyzji i działań inwestycyjnych. Skupienie w jednej jednostce i pod jednym kierownictwem wszystkich elementów procesu inwestycyjnego (w tym: prawnych, zamówień publicznych, finansowych i majątkowych) przyspieszy wykonanie założonych celów.

(materiały prasowe)

Najnowsze

Co w Krakowie