Nowa kładka dla pieszych gotowa

Oddana do użytku została kładka turystyczna w okolicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nowo otwarta inwestycja znacznie usprawni komunikację między Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium. To nie koniec dobrych wieści dla mieszkańców tej części Krakowa – powstaje przystanek SKA i kładki piesze przez magistralę kolejową.

Kładka piesza to element szerszego programu inwestycyjnego Miasta w dzielnicy Łagiewniki, która – dzięki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – staje się jednym z ważniejszym punktów na turystycznej mapie Krakowa.

– Turystyka sakralna należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi  lokalnego rynku turystycznego. Oddana dziś kładka piesza znacznie usprawni komunikację pieszą między Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas otwarcia inwestycji. Przypomniał, że już wcześniej Miasto rozbudowało układ drogowy i rowerowy w tym rejonie.

Oddanie do użytku pieszej kładki nie kończy inwestycyjnego programu Miasta w tej części Krakowa. Trwa budowa przystanku Kraków – Sanktuarium dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach inwestycji wykonywane są perony przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy), dwie kładki piesze z windami dla osób z ograniczoną mobilnością nad układem torowym i peronami, parking dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz parking dla rowerów. Aktualnie kończy się I etap prac obejmujący budowę peronów przystankowych, kładki południowej wraz z dojściami pieszymi, parkingu dla niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie będzie stanowić ważny węzeł przesiadkowy na mapie miasta i ułatwi dojazd pociągiem dla mieszkańców gmin położonych na południe od Krakowa. Z nowego przystanku na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogli korzystać pielgrzymi przybywający do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. – Co najistotniejsze jednak, dzięki budowie aż dwóch kładek przez magistralę kolejową, na inwestycji zyskają korzystać mieszkańcy okolicznych osiedli, dla których obecnie tory są barierą nie do pokonania – podkreślał Majchrowski.

Warto wiedzieć, że koszt budowy przystanku wraz z infrastrukturą to 28 774 600,26 zł, z czego 23 799 999, 96 zł to unijne dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(ip)

fot. ZIKIT

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie