Nowe oblicze Placu Nowego. Najpierw konsultacje, potem przebudowa

Musisz przeczytać

Plac Nowy, popularne miejsce spotkań krakowian, zyska nowe oblicze. Ale zanim dojdzie do przebudowy, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne

– Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie” – poinformował Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Planowana jest przebudowa chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach „Programu Budowy Chodników”.

Konsultacje rozpoczną się 1 kwietnia, a zakończą 14 maja 2021 roku. – Ich celem jest zebranie opinii, a następie zaprezentowanie propozycji koncepcji wielowariantowej dla zagospodarowania Placu Nowego, z założeniem, że zaproponowana koncepcja powinna w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu – tłumaczy Michał Pyclik.

Najważniejsze daty konsultacji społecznych:

1 kwietnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 maja 2021 – zakończenie konsultacji,
14 czerwca 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

  1. W dniach 1-16 kwietnia udostępniony zostanie elektroniczny formularz ankiety, służący zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.
  2. W dniach 10-14 maja odbędą się moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie wyników ankiety oraz prezentacja propozycji wariantów koncepcji zagospodarowania Placu Nowego. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.
  3. W dniach 10-14 maja przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca