Nowe okno dla Oleandrów

Trwa remont konserwatorski elewacji w Domu im. J. Piłsudskiego przy Oleandrach. Trwają przymiarki do wymiany stolarki okiennej, tak by spełniały one wymogi konserwatora zabytków.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wspólnie z pracownikami biura Miejskiego Konserwatora Zabytków omawiał szczegóły wyglądu okien, tak aby w jak najszerszym zakresie zachować ich historyczny kształt przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących obecnie norm technicznych. Po naniesieniu niezbędnych korekt w wyglądzie stolarki okiennej i ostatecznym zaakceptowaniu projektu przez konserwatora zabytków, możliwe będzie rozpoczęcie produkcji okien. Warto dodać, że jednym z zaleceń konserwatorskich jest częściowe przeniesienie ze starych do nowych okien dobrze zachowanych elementów jakim są klamki.

W całym budynku do wymiany jest ponad sto okien. Całkowita powierzchnia wymienianych okien to około 502 m2. Całkowity koszt remontu to ponad 2 mln zł.

(ip)

fot. ZBK

Zobacz także