Nowe pojemniki na śmieci w Krakowie. Pojawią się m. in. w centrum miasta

W kilkunastu miejscach w Krakowie stanie 24 nowych pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów. Kosze to inicjatywa mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego. Ich ustawieniem zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej, który ogłosił przetarg na ich zakup.

Uliczne kosze ustawione w Krakowie  to pojemniki na odpady zmieszane. Już niedługo – w ramach projektu „Sortujmy na polu!”  przechodnie będą mogli skorzystać również z bardziej ekologicznego rozwiązania – pojemników, które umożliwią segregację: na szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.

 – W naszych domach i miejscach pracy egzekwowane jest segregowanie odpadów – i słusznie. Jednak w przestrzeni publicznej dostępne są zazwyczaj jedynie kosze na odpady zmieszane. Najwyższy czas to zmienić – w szczególności na Starym Mieście i Kazimierzu, przez które oprócz mieszkańców przewijają się też rzesze studentów, imprezowiczów i turystów – napisali w uzasadnieniu do projektu „Sortujmy na polu!”  jego autorzy.

fot. ZZM

Zarząd Zieleni Miejskiej w dokumentacji przetargowej opisał jak maja wyglądać zamawiane pojemnik. Pojemniki powinny mieć pojemność 100 l i składać się  z czterech komór do segregacji.  Jeśli przetarg przebiegnie bez zakłóceń, to kosze zostaną ustawione w kilkunastu lokalizacjach w całym mieście m. in. w Nowej Hucie, Śródmieściu i Podgórzu.  Lokalizacje pojemników mają uwzględniać zarówno większe natężenie ruchu pieszych, jak i możliwości pasa drogowego dla ustawienia pojemników o większych gabarytach oraz możliwość dojazdu ekip opróżniających kosze.

Pierwsze w Krakowie podziemne pojemniki na odpady

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie