Nowe zasady uzyskiwania zgody na wjazd do stref ograniczonego ruchu w Krakowie

Musisz przeczytać

Każdy, kto chce uzyskać pozwolenie na wjazd do stref ograniczonego ruchu w Krakowie, powinien zapoznać się z nową procedurą. Od początku lipca obowiązują nowe zasady wydawania zgody na wjazd na Stare Miasto oraz Kazimierz.

W Krakowie są dwie strefy ograniczonego ruchu – Stare Miasto i Kazimierz. Każdy, kto chce do niej wjechać, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Ten dokument daje możliwość niezastosowania się do znaku zakazu wjazdu (B-1), gdy znajduje się pod nim tabliczka informacyjna z zapisem „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządcy drogi”. Zgoda na wjazd nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie na terenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Nowe zasady uzyskiwania pozwoleń na wjazd do stref ograniczonego ruchu obowiązują od początku lipca tego roku. Wydawanie i użytkowanie zezwoleń dla pojazdów do 3,5 tony reguluje procedura ZDMK-70. „Zawarte są w niej informacje dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o wjazd do strefy ograniczonego ruchu. Każdy, kto złoży wniosek, otrzymuje odpowiedź zwrotną – zezwolenie lub pisemną odmowę. W przypadku zezwoleń krótkoterminowych, np. przeprowadzka, remont, sesja zdjęciowa, możemy liczyć na załatwienie sprawy w przeciągu pięciu dni, a w przypadku zezwoleń długoterminowych – może to być nawet 30 dni” – tłumaczą urzędnicy.

Za wydanie zezwolenia nie są pobierane opłaty.

Z procedurą ZDMK-70 można zapoznać się na https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-70&_ga=2.267293390.1334621355.1591512340-460613444.1590399888

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalno-Administracyjny Zarządu Dróg Miasta Krakowa: ul. Centralna 53, budynek A, pok. 23; tel.: 12 616 74 57 lub 12 616 73 09.

GS

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca