Nowy raport nt. ŚDM – pytania bez odpowiedzi

Pielgrzymów będzie mniej, niż początkowo prognozowano – tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Zespół Zadaniowy ds. Współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Według wyliczeń specjalistów, do Krakowa przyjedzie maksymalnie 1,5 mln, a nie jak do tej pory szacowano 2,5 mln pielgrzymów. – Dane o planowanej liczbie uczestników mają charakter prognoz – zauważają autorzy raportu. W raporcie wciąż jednak brakuje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. organizacji komunikacji miejskiej w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Do Światowych Dni Młodzieży pozostał już tylko miesiąc, który ma być poświęcony na ostatnie przygotowania związane ze zdobieniem miasta, ustawianiem znaków dotyczących nowej organizacji ruchu, organizacji parkingów dla autokarów przywożących pielgrzymów i poszukiwaniem miejsc noclegowych dla zagranicznych gości.

Wszystkie te działania są jednak bezpośrednio zależne od liczby spodziewanych pielgrzymów. Od początku przygotowań Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży zapowiadał, że do Krakowa przyjedzie ok. 2,5 mln pielgrzymów. Teraz, te dane zostały zaktualizowane, między innymi w oparciu o liczbę uczestników, którzy zarejestrowali się w internetowym systemie KO ŚDM. – Na koniec maja 2016 ok. 600 tys. osób zadeklarowało swoje uczestnictwo w ŚDM. Rezerwacji potwierdzonej dokonało 190 tys. osób. – czytamy w raporcie.

W systemie zarejestrowało się w sumie 7 tys. grup zorganizowanych ze 181 krajów świata. Największym zainteresowaniem Światowe Dni Młodzieży cieszą się wśród Europejczyków, ale spodziewanych pielgrzymów i tak jest mniej, niż początkowo planowano. Autorzy raportu zauważają jednak, że zbieranie informacji dotyczących ostatecznej liczby uczestników ŚDM trwa. Dane te powinniśmy poznać do 20 czerwca.

Komunikacja, że mucha nie siada

Jednym z ważniejszych punktów przygotowań do Światowych Dni Młodzieży jest organizacji komunikacji miejskiej ruchu samochodowego na terenie Krakowa. Według planu przygotowanego przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w czasie ŚDM do pracy skierowanych zostanie dodatkowych 30 tramwajów oraz ok. 60 autobusów. Dzięki temu wydajność komunikacji miejskiej powinna zwiększyć się z obecnych 41,6 tys. pasażerów na godzinę do 57 tys. osób przewożonych w trakcie godziny.

Wciąż trwają też prace nad przygotowaniem rozkładu jazdy tramwajów i autobusów, które będą kursowały w czasie Światowych Dni Młodzieży. Zadanie to powierzono ekspertom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Rozkłady jazdy powinny być gotowe do 15 lipca a pięć dni później ZIKiT przygotuje specjalne mapki komunikacyjne, które trafią do pielgrzymów i mieszkańców Krakowa.

Noclegowa zagadka

Bez odpowiedzi pozostaje wciąż kwestia zakwaterowania pielgrzymów. Na tę chwilę Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży zadeklarował, że w domach prywatnych, zakonnych oraz szkołach i parafiach schronienie znajdzie ok. 115 tys. osób. Kolejnych 9,3 tys. zostanie zakwaterowanych na polach namiotowych na terenie Krakowa. – Uczestnicy poza systemem rejestracji korzystać będą z ogólnodostępnej bazy noclegowej tj. ok. 30 tys. miejsc, a także noclegów organizowanych doraźnie przez różne podmioty – czytamy w raporcie zespołu zadaniowego.

Dodatkowo gmina zadeklarowała przekazanie terenów, które umożliwią doraźne stworzenie pól namiotowych będących w stanie pomieścić ok. 185 tys. osób. W sumie daje to więc liczbę ok. 300 tys. osób, które znajdą zakwaterowanie na terenie Krakowa w czasie Światowych Dni Młodzieży. Nadal pozyskiwane są jednak informacje dotyczące innych pól namiotowych, które będą w stanie zagwarantować zakwaterowanie dla pielgrzymów, bo liczba spodziewanych gości (według najnowszych szacunków KO ŚDM) wyniesie 1,5 mln osób. Okazuje się jednak, że wciąż są miejsca, które nie zostały zagospodarowane a ich propozycje dot. współpracy w zakresie noclegów dla pielgrzymów pozostały bez odpowiedzi, zarówno ze strony kościelnej, jak i samorządu, o czym pisaliśmy tutaj.

ŚDM „pod napięciem”

Autorzy raportu podkreślają, że gmina oraz Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży otrzymały zapewnienie od firm energetycznych, oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, o zabezpieczeniu miasta na czas wydarzenia w energię elektryczną i wodę. Szczególna uwaga służb technicznych ma być skupiona wokół miejsc, gdzie odbędą się główne uroczystości związane z wizytą papieża Franciszka. – Opracowana została koncepcja zabezpieczenia w energię elektryczną Błoń i terenów przyległych – zapewniają przedstawiciele zespołu zadaniowego działającego przy urzędzie miasta.

Ostateczne ustalenia dot. komunikacji miejskiej, organizacji ruchu, infrastruktury sanitarnej oraz szczegóły zakwaterowania pielgrzymów powinniśmy poznać do 15 lipca, a więc na „ostatnią chwilę”. Nadal bowiem krakowianie nie mają kompletnych informacji np. na temat organizacji kursowania tramwajów i autobusów, które w czasie ŚDM będą niemal jedynym środkiem komunikacji. Plan przygotowany przez ZIKiT zakłada bowiem ogromne utrudnienia i ograniczenia dla  kierowców planujących podróżowanie samochodem po Krakowie.

Z pełną treścią raportu, można zapoznać się pod tym linkiem.

(pt)

Fot. KOREA.NET / Foter / CC BY-SA

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie