Studenci wracają do Krakowa, ale niektóre zajęcia wciąż będą online

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Krakowskie uczelnie wracają do nauki w trybie stacjonarnym, co oznacza powrót studentów do Krakowa. Niektóre szkoły wyższe utrzymają jednak wykłady online.

Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez dziekanów wydziałów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej. Pracowników, studentów i doktorantów UJ we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal. W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki.

Od 1 października 2021 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni. W budynkach AGH przywraca się funkcjonowanie szatni. Wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania w budynkach AGH winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu: maseczki zakrywające nos i usta, środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów, w budynkach AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m. Obowiązuje prowadzenie ewidencji osób kontaktujących się z innymi osobami na terenie uczelni.

Uniwersytet Pedagogiczny pozostanie przy systemie mieszanym. „W bieżącym roku akademickim będziemy starali się powrócić do normalnego trybu nauczania. Wraz z dyrektorami poszczególnych instytutów zrobimy wszystko, by możliwie największa liczba zajęć prowadzona była w trybie stacjonarnym, aby w mury uczelni wrócili zarówno studenci, jak i wykładowcy. Zdaję sobie sprawę, jak ważna w procesie kształcenia jest relacja mistrz – uczeń, a także z faktu, jak bardzo brakowało tego bezpośredniego kontaktu w ostatnim czasie. Wszyscy chcielibyśmy powrócić do systemu, który znamy z czasów przed pandemią, jednak musimy zachować ostrożność. W związku z tym część zajęć pozostanie w najbliższym czasie dostępnych za pośrednictwem łącz internetowych. Dotyczyć to będzie głównie wykładów gromadzących liczne grono słuchaczy” – czytamy w liście rektora UP prof. Piotra Borka do studentów i pracowników.

Zajęcia na większości z nich rozpoczną się 4 października 2021 roku, choć uroczyste inauguracje zaplanowano w różnych terminach – będzie w nich uczestniczyć ograniczona liczba osób, więc mają być transmitowane online.

Uniwersytet Jagielloński
Uroczysta inauguracja 658. roku akademickiego w najstarszej polskiej alma mater. będzie miała miejsce w piątek 1 października w auli Collegium Novum UJ o godz. 11:00. Wcześniej, o godz. 9:00 rozpocznie się msza święta, która odprawiona zostanie w Kolegiacie św. Anny. Po mszy, z Collegium Maius wyruszy orszak profesorów UJ, który przejdzie Plantami do Collegium Novum.

Politechnika Krakowska
W sobotę 2 października o godz. 10.30 Politechnika Krakowska zainauguruje nowy rok akademicki 2021/2022 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.

Akademia Górniczo-Hutnicza
Główne uroczystości inaugurujące 103. rok akademicki w AGH odbędą się 4 października 2021 r.
9.00 – Inauguracyjna Msza Święta w Kolegiacie św. Anny
10.00 – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH
10.30 – Pochód przedstawicieli władz uczelni (od bud. B-8 do bud. A-0)
11.00 – Uroczystość w Auli AGH

Uniwersytet Rolniczy
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym URK. Zwyczajowo poprzedzona będzie mszą świętą o godz. 9.00 w parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Uniwersytet Ekonomiczny
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 8 października 2021 r

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie