O co chodzi z czarnym dymem z komina elektrociepłowni? Zwiększona emisja tlenków siarki

Dlaczego z komina elektrociepłowni Łęg  wydobywa się ciemny dym? – pytają nasi czytelnicy. Jak sie okazuje w elektrociepłowni trwa aktualnie postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele sygnałów w sprawie ciemnego dymu z komina elektrociepłowni w Łęgu. Jak się okazuje, od 3 czerwca rozpoczał się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Przez 29 dni komin nie będzie pracować i przez ten czas nie będzie widoczna unosząca się nad nim para wodna. To skąd w takim razie ciemny dym?

Ciemny dym wydobywający się z komina elektrociepłowni ma związek z rozpoczęciem procesu  przedmuchiwania przegrzewaczy pary wtórnej kotła.  – Następstwem tej czynności może być wydobywający się z komina gęsty dym. Związane to jest z zakończeniem remontu – przekazał magistrat. Dym będzie się pojawiał do 10 czerwca w godzinach pomiędzy 6 a 20.

 – W czasie postoju IMOS spalany jest wyłącznie węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, dzięki czemu postój będzie miał minimalny wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji – Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców – wyjaśnia elektrociepłownia.

Czy w takim razie w powietrzy będzie więcej szkodliwych substancji? O to pytamy właściciela elektrociepłowni – Podczas postoju IMOS, emisja tlenków azotu będzie na niezmienionym poziomie, zaś zwiększona emisja tlenków siarki będzie kompensowana użyciem węgla niskosiarkowego. Ponadto w celu minimalizowania wpływu na środowisko i zmniejszenia emisji planowana jest praca tylko jednego bloku na potrzeby cieplne Miasta, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostaną w ruchu. Postój IMOS to standardowa, coroczna procedura, a dzięki wykonaniu wszystkich potrzebnych remontów i przeglądu, mieszkańcy Krakowa będą mieć zapewniony komfort cieplny przez cały rok – tłumaczy biuro prasowe spółka PGE, właściciel elektrociepłowni. 

Patrycja Bliska 

Czy okulary zerówki są bezpieczne?

Najnowsze

Co w Krakowie