Objazdy, zmiana organizacji, zamknięte ulice. Bardzo dużo zmian na północy Krakowa!

Fot. ZIM Kraków

Od środy, 28 października wchodzą w życie kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Dotyczy to ciągu ulic Pleszowska i Białoprądnicka oraz skrzyżowania ulic Pachońskiego i Górnickiego.

Zmiany na ul. Pleszowskiej i Białoprądnickiej

Od środy, 28 października od godzin porannych, ruch jednokierunkowy w kierunku Zielonek będzie obowiązywał w ciągu ulic Pleszowskiej i Białorądnickiej, na odcinku od skrzyżowania ulic Pleszowskiej i Proszowickiej do budynku nr 22 przy ul. Białoprądnickiej.

Na fragmencie jednokierunkowym będzie wprowadzony kontrapas dla rowerów. Zalecony objazd dla kierowców, którzy podróżują z północy na południe wyznaczono ulicami Pachońskiego i Wyki. Bez zmian, a więc w obu kierunkach będziemy jeździć ulicą Górnickiego do skrzyżowania z ul. Pleszowską oraz ulicami Pachońskiego i Zielińską.

Zmiana jest konieczna w związku z robotami polegającymi na przebudowie i budowie uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami budynków przy ul. Białoprądnickiej.

Zmiany na ul. Pachońskiego

Tego samego dnia, 28 października, również od rana zostanie zamknięty wjazd dla samochodów na ul. Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Górnickiego. Zakaz nie dotyczy ruchu pieszego. Ulica Górnickiego pozostanie dwukierunkowa, podobnie jak ul. Pachońskiego od strony ul. Mackiewicza. Mogą natomiast pojawić się lokalne zawężenia. Dojazd do osiedli oraz obiektów Clepardii będzie się odbywał z wykorzystaniem dróg osiedlowych. W trakcie realizacji robót mogą się pojawić lokalne zawężenia, bądź czasowe zamknięcia chodników. Zalecany objazd do skrzyżowania ulic Mackiewicza i Siewna przez ulice Górnickiego i Siewną, bądź Górnickiego i Stefanowicza.

Zmiana ma związek z pracami dotyczącymi przebudowy i budowy uzbrojenia podziemnego oraz budową przepustu w rejonie potoku Bibiczanka.

Zmieniona organizacja ruchu w rejonie ulic Pleszowska i Białoprądnicka oraz Pachońskiego i Górnickiego będzie obowiązywać przez najbliższe miesiące.

Zobacz także