Od stycznia pacjenci z Małopolski mają do dyspozycji 3 razy więcej zespołów fizjoterapii domowej

W drugim półroczu 2018 r. MOW NFZ przeprowadził postępowania konkursowe w rehabilitacji, aby uzupełnić  dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych na tych obszarach, gdzie świadczenia nie były zabezpieczone lub była konieczność dodatkowego zabezpieczenia, które zagwarantuje pacjentom kompleksowość opieki rehabilitacyjnej.

Do 10 zespołów fizjoterapii domowej, które były zakontraktowane w Małopolsce w pierwszym półroczu 2018 r. dołączyło 30 kolejnych (28 od 1 października 2018 i 2 od 1 stycznia 2019 r.). Łącznie od stycznia 2019 świadczenia fizjoterapii domowej zabezpiecza 40 zespołów fizjoterapii domowej w każdym z 22 powiatów województwa małopolskiego.

– Wraz ze zmianą przepisów MOW NFZ otrzymał dodatkowe 21 634 tys. zł  na sfinansowanie rehabilitacyjnych świadczeń nielimitowych dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz poprawę dostępności w rehabilitacji – szczególnie na tych obszarach, gdzie nie było realizatorów lub była niska dostępność – mówi Aleksandra Kwiecień, z Małopolskiego Oddziału NFZ.

Wartość umów na rok 2019 wzrosła w fizjoterapii domowej o 230%, z kwoty 2,6mln zł do ok. 6,2 mln zł, a na wszystkie zakresy w rehabilitacji leczniczej MOW NFZ przeznaczy w 2019 r. około 250,5 mln zł.

– Od 1 lipca 2018 r. w przypadku osób o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w ramach umowy z NFZ są nielimitowane. Do końca roku 2018 w Małopolsce na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z rehabilitacji skorzystało 6355 osób – dodaje Kwiecień.

Obecnie MOW NFZ finansuje w Małopolsce 254 placówek rehabilitacji leczniczej począwszy od poradni rehabilitacyjnych  (169 miejsc udzielania świadczeń), przez fizjoterapię ambulatoryjną (261 miejsc udzielania świadczeń) i domową (40 zespołów), po oddziały dzienne (96 miejsc udzielania świadczeń) i rehabilitację stacjonarną ( 50 oddziałów stacjonarnych). 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie