Od wakacji nowa linia. Ma rozwiązać problemy wielu mieszkańców

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego od wakacji uruchomiona zostanie nowa dodatkowa linia nr 199 na trasie „Mydlniki Wapiennik P+R” – „Prądnik Czerwony”.

Obecnie funkcjonująca linia autobusowa nr 139 jest jedną z najdłuższych w Krakowie. Jej długość wynosi około 21 kilometrów, łącząc wschód („Kombinat”) z zachodem miasta („Mydlniki Wapiennik P+R”). Niestety zdarza się, że opóźnienia sięgają nawet do godziny. Opóźnienia generowane są przez korki po obu stronach miasta, w szczególności na takich ciągach jak ul. Balicka, al. 29 Listopada, ul. Bohomolca, ul. Jancarza, ul. Mikołajczyka czy ul. Obrońców Krzyża.

 – Szukając skutecznego rozwiązania tego problemu ZTP chce dodatkowo wprowadzić drugą linię. Rozwiązaniem tego typu problemów jest przecięcie linii i stworzenie w zamian dwóch, których środkowy odcinek trasy jest taki sam, dzięki czemu zwiększona zostanie również częstotliwość kursujących autobusów – tłumaczy uzrad miasta.

Dlatego ZTP chce dodatkowo wprowadzić drugą linię nr 199 z częstotliwością co 15 min. na trasie „Mydlniki Wapiennik P+R” – „Prądnik Czerwony”. Dzięki temu mieszkańcy Mydlnik, Bronowic i Krowodrzy zyskają nowe połączenie do Prądnika Czerwonego. Równolegle linia nr 139 pojedzie na trasie „Kombinat” – „Przybyszewskiego”.

Przygotowane rozwiązanie, przy skoordynowaniu obydwu linii, pozwoli na stworzenie na najbardziej obciążonym fragmencie od ul. Armii Krajowej do ul. Dobrego Pasterza taktu co ok. 7,5 minut. Tym samym zostanie zwiększona jej częstotliwość z obecnych 10 minut.

Docelowo do Mydlnik oraz do Kombinatu ZTP chce skierować dodatkowe linie co 15 minut, tak by przywrócić częstotliwość połączeń w kierunku centrum co 7,5 minuty.

Najnowsze

Co w Krakowie