Odkrycie archeologiczne na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa (ZDJĘCIA)

Na terenie budowy Północnej Obwodnicy  w ciągu drogi S52 odkryto pozostałości Twierdzy Kraków Ekipy badawcze odkryły liczne ślady związane z powstającymi w II połowie XIX i na początku XX wieku założeniami inżynierii militarnej

Znaleziska okazały się istotnym elementem uzupełniającym wiedzę o funkcjonowaniu Twierdzy Kraków pod koniec XIX wieku i w przededniu wydarzeń związanych z toczącą się jesienią 1914 roku bitwą krakowską. Znalezione obiekty to pozostałości ziemnych konstrukcji związanych z powstającą wokół miasta siecią jednostek militarnych mających za zadanie uczynienie z Krakowa nowoczesnej twierdzy granicznej.

 

Fot. GDDKiA w KRakowie 

Dzięki badaniom archeologicznym odtworzono dokładny przebieg oraz granice wałów ziemnych i fos fortu nr 44 Tonie (dziś to część Krakowa). Odsłonięto studzienkę odprowadzającą deszczówkę z terenu szańca piechoty (po zakończeniu budowy będzie odtworzony), a także pozostałości ceglanego pieca. Znaleziono też schron dla żołnierzy. Obiekt wymiarach 25 m na 7,5 m i głębokości 3,7 m. Miał drewnianą podłogę (jodła i sosna) izolowaną papą.

W pobliżu dzisiejszej ul. Dożynkowej ujawniono pozostałości ziemnej konstrukcji oznaczonej pierwotnie jako bateria polowa FB V2. To konstrukcja z grupy szańców zabezpieczających zaplecze między fortami 45a „Bibice” i 47a „Węgrzce” oraz przedpola prochowni w Witkowicach. A w jej wnętrzu znaleziono pozostałości komina wentylacyjnego z rur kamionkowych. Wyprodukował je zakład Lederer & Nessenyi znajdujący się w pobliżu Wiednia. Po I wojnie światowej ziemna fortyfikacja znikała z krajobrazu z powodu erozji i prac rolniczych. Niwelację terenu przeprowadzono pod koniec lat 40. XX w.

Trzecie stanowisko archeologiczne to Kraków – Prądnik Czerwony na zachód od DK7. Odkryto pozostałości ziemnej fortyfikacji polowej zabezpieczającej grupę fortów w Węgrzcach. Budowla z 1887 r. jest niewielka, służyła do walki bliskiej. Pozostałości szańca były widoczne jeszcze początku lat 70. XX w. Później je wyrównano i zasypano.

Na wzgórzu po wschodniej stronie ul. Warszawskiej odsłonięto pozostałości schronu dla piechoty. Jego rozmiary i konstrukcja są podobne do obiektu w Toniach. Odkryto m.in. ceglany piec z sygnaturami kilku krakowskich cegielni.

Znaleziono także przedmioty należące do żołnierzy. Ciekawy jest blaszany, emaliowany kubek z sygnaturą dwugłowego orła cesarskiego z napisem Austria i inicjałami H&C 1/2. To produkt z fabryki Haardt & Co. Enamellierwerke und Metallwarenfabriken założonej w 1873 r. Firma m.in. realizowała dostawy dla wojska.

Przypomnijmy. Zaawansowanie budowy północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52 wynosi 91%. Przewidywany termin oddania do użytku to wrzesień 2024 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że otwarcie tak oczekiwanej przez kierowców drogi zostanie ponownie opóźnione, i kierowcy nie pojadą nią w tym roku.

Północna Obwodnica Krakowa. Otwarcie dopiero w 2025 roku?

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie