Ogłoszono przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj. Co tam się znajdzie?

To ma być nowe dzielnicowe miejsce spotkań, centrum animacji lokalnego życia kulturalnego i artystycznego. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj.

Ośrodek Ruczaj ma być filią Centrum Kultury Podgórza. Dzis Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na realizację tego zadania.

– Na oferty oczekujemy do 6 września. Mamy nadzieję, że nasz przetarg wzbudzi zainteresowanie firm wykonawczych i jeszcze jesienią będziemy mogli dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Zgodnie z założeniem, wykonawca będzie miał na budowę Ośrodka Ruczaj 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Szacuje się, że koszt realizacji wyniesie ok. 48 mln zł. 30 mln zł przeznaczy na to zadanie polski rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.

Ośrodek Ruczaj – filia Centrum Kultury Podgórza – będzie realizowany przy ul. Jana Kantego Przyzby na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne.

W środku znajdzie się wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i inne wydarzenia.

Na trzeciej i czwartej kondygnacji przewidziano sale i pracownie edukacyjne: plastyczną, ceramiczną, techniczną, oświatowe, sale muzyczne i taneczne wraz z garderobami oraz pomieszczenia biurowe.

– Podstawową funkcją Ośrodka Ruczaj będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku – informują urzędnicy.

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.

 

Najnowsze

Co w Krakowie