Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum. ZIKiT wycofuje się z części pomysłów

To były huczne konsultacje, które momentami zamieniały się w jarmarczne awantury. Teraz ZIKiT prezentuje wnioski mieszkańców, które zostały uwzględnione w przygotowywaniu projektu Mobilny Kraków.

Mobilny Kraków to plan, który zakłada ograniczenie ruchu samochodów w Śródmieściu, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego ruchu. Tzw. strefy zielone polegają na wprowadzeniu modelu blokowego, czyli dopuszczenia wjazdu i parkowania samochodów spoza centrum tylko na głównych ulicach danego bloku, natomiast wewnętrzne uliczki dedykowane byłyby ich mieszkańcom. Zmniejszy się liczba miejsc parkingowych, za to wjazd do obszaru wewnątrz II obwodnicy ulegnie mocnemu ograniczeniu, wzmocniona ma zostać komunikacja miejska w tym rejonie miasta.

Mieszańcy mieli mnóstwo uwag do planu. ZIKiT wśród najciekawszych wymienia:

 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) powinny obowiązywać na początek tylko w soboty i niedziele
 • Należy wprowadzić system bonów dla mieszkańców, które upoważniałyby do wjazdu w strefy zielone (ograniczonego ruchu), np. dla klientów i służb technicznych,
 • Strefy zielone (ograniczonego ruchu) powinny obowiązywać tylko w godzinach nocnych

Najważniejsze uwagi mieszkańców, zdaniem ZIKiT, to:

 • Opinie mieszkańców, którzy wypowiedzieli się w zakresie proponowanych zmian były podzielone. Najwięcej pozytywnych głosów zostało zgłoszonych podczas spotkania w Gimnazjum przy ul. Studenckiej. Najwięcej głosów negatywnych zgłoszono podczas spotkania w dzielnicy XIII,
 • Największe obawy wśród mieszkańców dotyczyły dowozu dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków,
 • Obawy zgłaszali również przedsiębiorcy (w sposób szczególny kupcy ze Starego Kleparza), którzy obawiali się ograniczenia liczby klientów dojeżdżających do ich placówek handlowych,
 • Problem zapewnienia dowozu dzieci oraz realizacji dostaw jest powiązany z kwestią egzekucji ewentualnie wprowadzanych ograniczeń w ruchu, wobec której również zgłoszono silne wątpliwości,

I wreszcie, wnioski, które zostaną uwzględnione:

 • Ze względu na widoczny opór społeczny dot. stref zielonych (ograniczonego ruchu) wśród mieszkańców dzielnicy II (Grzegórzki) i XIII (Podgórze) zdecydowano o rezygnacji z planu wprowadzenia stref zielonych (ograniczenia w ruchu) na tych obszarach,
 • Ze względu na widoczne poparcie społeczne dla stref zielonych (ograniczonego ruchu) w rejonie części Starego Miasta zdecydowano o dalszych pracach nad ograniczaniem dostępności, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego ruchu, w obszarześcisłego centrum Krakowa (pomiędzy Alejami Trzech Wieszczów i ul. Straszewskiego), w rejonie ulicy Radziwiłłowskiej oraz Kazimierza,
 • W propozycji zmian organizacji ruchu na terenie Strefy Płatnego Parkowania wprowadzono szereg zmian odpowiadających uwagom zgłaszanym przez mieszkańców. Między innymi poszerzono katalog ulic ogólnodostępnych, tak by można było objąć nimi wszystkie szkoły do których odwożone są przez rodziców dzieci (na przykład ul. Smoleńsk),
 • Ze względu na chęć zachowania jak największej ilości miejsc parkingowych, o co prosili mieszkańcy podczas konsultacji, zdecydowano o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Krowoderskiej, Szlak, św. Filipa, Librowszczyzna, Pawiej, Straszewskiego oraz Kapucyńskiej,
 • Wszystkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców w trakcie konsultacji zostały przeanalizowane, będą rozważane w kontekście przygotowania szczegółów zmian w organizacji ruchu i dokładnych zasad funkcjonowania stref ograniczonego ruchu.

(wm, ZIKiT)

 

Najnowsze

Co w Krakowie