Gdzie ogrodzenia, a gdzie reklamy? Kraków przygotowuje uchwałę i liczy na wsparcie

Masz dość szpetnych reklam, a może wręcz przeciwnie – uważasz, że jesteśmy zbyt pedantyczni i przesadzamy z ograniczeniami? A co w myślisz w sprawie obiektów małej architektury  czy ogrodzeń? Teraz masz okazję wyrazić zdanie w tych sprawach.

Od 21 sierpnia do 29 września do publicznego wglądu został wyłożony projekt tzw. uchwały krajobrazowej w sprawie „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”.

W ramach wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna dla mieszkańców, zostanie zorganizowana 19 września o godz. 17.30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Uwagi do projektu uchwały będzie można składać do 13 października tego roku.

Uchwała ma stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Przedmiotem regulacji uchwały są gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.

dn, inf. prasowa

zdjęcie tytułowe / fot. Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie