Ogromne utrudnienia na Opolskiej. Z powodu budowy linii tramwajowej na Górkę Narodowej [zdjęcia, video]

Fot. ZIM Kraków

Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej! W nocy z 18 na 19 września (z piątku na sobotę) zmieni się dotychczasowa organizacja ruchu na 250-metrowym odcinku ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Pleszowską w kierunku zachodnim. Do grudnia zamknięta będzie północna jezdnia arterii! Dwustronny ruch będzie się odbywał z wykorzystaniem trzech pasów jezdni południowej. W tym rejonie miasta trzeba się spodziewać ogromnych utrudnień w ruchu.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej wkracza w kolejną fazę. Od soboty, 19 września rozpoczną się roboty polegające na budowie pierwszego, północnego fragmentu tzw. kanału przełazowego niezbędnego do wykonania sieci ciepłowniczej, która będzie zasilać całą dzielnicę Prądnik Biały. Wykonanie tego elementu infrastruktury pozwoli wykonawcy linii tramwajowej do Górki Narodowej na rozpoczęcie budowa tunelu wzdłuż ul. Opolskiej. Ale też wymusi zmiany na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta i spowoduje ogromne utrudnienia w ruchu.

Zobacz, jak buduje się linia tramwajowa na Górkę Narodową

Zobacz, jak buduje się linia tramwajowa na Górkę Narodową
Obraz 1 z 11

(fot. ZIM Kraków)

W nocy z 18 na 19 września wprowadzone będą duże zmiany w tymczasowej organizacji ruch na 250-metrowym odcinku ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Pleszowską w kierunku zachodnim. Ruch prowadzony będzie po jezdni południowej z wykorzystaniem 3 pasów ruchu: w kierunku zachodnim przejazd będzie się odbywał z wykorzystaniem dwóch pasów, w kierunku wschodnim z wykorzystaniem jednego pasa ruchu.

Na pozostałym odcinku ul. Opolskiej objętym przebudową, zachowane zostaną dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Bez zmian funkcjonować będą również buspasy.

Ponadto, wprowadzone będą następujące zmiany:

Skrzyżowanie ulic Opolska – Pleszowska
• Wyłączenie sygnalizacji świetlnej – sygnalizacja świetlna działać będzie w trybie światła żółtego
• Zakaz skrętu w lewo z ul. Opolskiej w ul. Pleszowską – kierunek Nowa Huta – pojazdy poruszające się w kierunku Nowej Huty i zamierzające kierować się na północ (Zielonki) powinny poruszać się ul. Wyki lub ul. Mackiewicza. Dojazd do osiedli przy ul. Nad Sudołem i ul. Szopkarzy będzie możliwy przez ul. Wyki, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickią i oczywiście ul. Nad Sudołem.
• Zakaz skrętu w lewo z ul. Pleszowskiej w ul. Opolską – kierunek Nowa Huta – z ul. Pleszowskiej w ul. Opolską będzie można skręcić jedynie w prawo (kierunek Katowice). Pojazdy kierujące się na Nową Hutę powinny skorzystać z włączeń w ul. Opolską poprzez ul. Wyki, ul. Mackiewicza, al. 29 Listopada.
• W celu zapewnienia płynności ruchu na planowanym przewężeniu oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zaplanowano przesunięcie przejścia dla pieszych ze skrzyżowania z ul. Pleszowską na skrzyżowanie z ul. Prądnicką.
• Przeniesienie przystanku autobusowego – kierunek Nowa Huta przed skrzyżowanie Opolska – Prądnicka.

Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej nabiera tempa

Trwa budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Zanim zostanie wykonane ponad 5,5 kilometrowe torowisko na północ miasta i towarzysząca mu infrastruktura drogowa, musi zostać przebudowany spory obszar na odcinku pomiędzy pętlą Krowodrza Górka a peryferiami miasta przy drodze krajowej nr 7.Przypomnijmy: realizacja linii tramwajowej do Górki Narodowej rozpoczęła się 8 lipca. Pierwszy etap prac trudno nazwać widowiskowym, ale jest to faza konieczna, żeby móc przystąpić do robót zasadniczych: budowane są objazdy, prowadzone są prace rozbiórkowe i wstępne sondażowe badania archeologiczne, przekładane są podziemne sieci uzbrojenia terenu. Od niedawna prowadzone są wykopy fundamentów pod segmenty konstrukcji betonowej, tzw. wanny, którą linia poprowadzona będzie pomiędzy ulicami Kuźnica Kołłątajowska a Banacha. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków.Usuwana jest też roślinność, która koliduje z planowaną inwestycją. W zamian nasadzona zostanie taka sama liczba drzew – łącznie 3477. Mimo rozbudowanej infrastruktury tego przedsięwzięcia zdecydowana większość roślin pojawi się w rejonie nowej linii tramwajowej i układu drogowego. Aż 2680 sztuk zostanie nasadzonych w granicach inwestycji. Pozostałe drzewa zostaną posadzone na działkach wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.Wykonawca sukcesywnie przejmuje też teren od dawnych właścicieli pod realizację zadania, w tym budynki, które muszą zniknąć i zrobić miejsce dla nowej linii tramwajowej i towarzyszącej infrastruktury drogowej. Warto wiedzieć, że projekt przewiduje wyburzenia jedynie 3 budynków mieszkalnych i dwóch usługowego. Pierwsze wyburzenia rozpoczną się w październiku, a kolejne na przełomie listopada i grudnia.Wcześniej natomiast, bo już w II połowie września firmy wykonawcze zajmą się przekładaniem koryta potoku Sudół. Jest to konieczne, by w tym rejonie zmieściła się estakada, po której pojedzie linii tramwajowa na północ, w kierunku ul. Pachońskiego. Z myślą o bytujących w obszarze inwestycji zwierzętach, na obiektach mostowym na rzekach Sudół i Białucha zostaną zastosowane tzw. suche półki, które umożliwią migrację szczególnie płazom. Podobne rozwiązanie powstanie w rejonie rzeczki Bibiczanka. Tam też, a więc w rejonie gdzie inwestycja przecina użytek ekologiczny Dolina Prądnika, zaprojektowano „ciche torowisko”, znane też jako „pływająca szyna”. Takie rozwiązanie, wraz z matami antywibracyjnymi, ma za zadanie maksymalne wytłumienie hałasu i drgań – ze względu na wymagające przyrodniczo otoczenie.Pod koniec września i w październiku rozpocznie się też budowa ciepłociągu w jezdni północnej ulicy Opolskiej oraz w rejonie ul. Nad Sudołem. Na jesień zaplanowano pierwsze wyburzenia przy ul. Białoprądnickiej, a także realizacje przepustu w rejonie ul. Górnickiego.

Opublikowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Czwartek, 10 września 2020

Skrzyżowanie Opolska – Prądnicka
• Tymczasowe przejście pieszo-rowerowe zostanie zlokalizowane po zachodniej stronie skrzyżowania Opolska – Prądnicka. Jednocześnie czasowo zamknięte zostanie przejście po stronie wschodniej skrzyżowania Opolska – Prądnicka. Pozwoli to na płynne i bezkolizyjne włączenie się pojazdów z ul. Prądnickiej w ul. Opolską w kierunku Nowej Huty. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji alternatywna trasę dla zawężonej ul. Opolskiej na kierunku wschodnim z wykorzystaniem ulic Batalionu Skała AK – Bratysławska – Prądnicka.
• Tymczasowy przystanek w kierunku Nowej Huty zlokalizowany będzie po zachodniej stronie skrzyżowania Opolska – Prądnicka, a komunikacja piesza zostanie zapewniona po istniejącym chodniku oraz za pomocą opisywanego wyżej tymczasowego przejścia dla pieszych.

(red)

Zobacz także